Skaidrojums par cinka oksīda lietošanu dzīvnieku ēdināšanā

Sakarā ar konstatētajiem gadījumiem, kad cinka oksīds (ZnO) sivēniem atšķiršanas un pēc atšķiršanas periodā tiek lietots diarejas profilakses un ārstēšanas nolūkā devās, kas daudzkārt pārsniedz cinka oksīda – kā barības piedevas – lietošanas ierobežojumu, Zemkopības ministrija sniedz sekojošu skaidrojumu.

Cinka oksīds ir reģistrēts Eiropas Savienības barības piedevu reģistrā kā dzīvnieku barības piedeva un ir noteikta tā maksimāli pieļaujamā cinka deva – 150 mg/kg pilnvērtīgā barības maisījumā ar mitruma saturu 12%. Cinka oksīda izmantošana dzīvnieku barībā devās, kas pārsniedz minēto normatīvo regulējumu, ir normatīvo aktu prasību pārkāpums.

Dažās dalībvalstīs cinka oksīds ir reģistrēts kā veterinārās zāles izmantošanai sivēniem atšķiršanas periodā diarejas profilaksei devās, kas līdz 20 reizēm pārsniedz devu, kura noteikta cinkam kā barības piedevai. Lai cinka oksīdu izmantotu ārstnieciskās barības ražošanai Latvijas Republikā, nepieciešams cinka oksīdu vai premiksu, kas satur cinka oksīdu, reģistrēt Pārtikas un veterinārā dienestā, kā veterinārās zāles vai kā ārstniecisko premiksu.

Cita iespēja izbarot sivēniem barību ar paaugstinātu cinka saturi ir diētiskās barības ražošana un šīs barības specifiskā lietojuma reģistrēšana.

Skaidrojumu par Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām dzīvnieku diētiskās barības izmantošanas jomā Latvijas pārstāvjiem sniedza Eiropas Komisijas atbildīgie pārstāvji Eiropas Komisijas Dzīvnieku veselības un pārtikas aprites pastāvīgās komitejas dzīvnieku barības ekspertu sanāksmē 2010.gada 18. -19. novembrī. Lai izmantotu cinka oksīdu kā dzīvnieku diētisko barību, ieinteresētajam dzīvnieku barības ražošanas uzņēmumam ir jāiesniedz pieteikums Eiropas Komisijai par cinka oksīda izmantošanu dzīvnieku diētiskās barības ražošanai, kas paredzēta specifiskiem mērķiem, un jāsaņem Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) novērtējums.

Pastāv iespēja ievest Latvijā citās Eiropas Savienības dalībvalstīs ražotu ārstniecisko barību, kurā cinka saturs ievērojami pārsniedz maksimāli pieļaujamo cinka saturu pilnvērtīgā barības maisījumā. Šāda barība Latvijā licencētam veterinārārstam ir jāpasūta dalībvalstī, kurā cinka oksīds reģistrēts kā medikaments, un uzņēmumam, kas atzīts kā ārstnieciskās barības ražotājs attiecīgajā dalībvalstī – jāraksta ārstnieciskās barības pieprasījums. Šādā veidā ievestā ārstnieciskā barība jāizplata tikai konkrētai dzīvnieku novietnei, kurā Latvijā licencētais veterinārārsts ir atbildīgs par konkrētās dzīvnieku novietnes dzīvnieku veselību.