Starptautiskā sadarbība

Starptautiskās sadarbības mērķi: 
 
1. Veicināt starpinstitucionālo sadarbību un pieredzes apmaiņu. 
2. Veicināt Latvijas tirdzniecību. 
3. Īstenot Lisabonas līgumā noteikto sadarbību attīstībai, realizējot bilaterālos un multilaterālos palīdzības projektus.