Starptautiskās sadarbības līgumi

DATUMS

VALSTS

SADARBĪBAS VEIDS

15.11.2017.

Nīderlande

Saprašanās Memorands starp Nīderlandes Zāļu novērtēšanas valdes aģentūru un Pārtikas un veterināro dienestu par abpusējo vēlmi veidot ilgtermiņa sadarbību farmācijas politikas un zāļu regulējuma jautājumu jomā. Ar šo Memorandu parakstītāji apstiprina savu sadarbību zāļu regulējuma jomā ar mērķi sniegt atbalstu Latvijas Republikas Zāļu valsts aģentūrai un Latvijas Pārtikas un veterinārajam dienestam tā zinātniskās spējas un pieredzes palielināšanai, lai tie varētu palielināt savu ieguldījumu darba dalīšanā ES zāļu regulējuma tīklā, un nolūkā atbalstīt farmaceitisko preču piegādi Latvijas tirgum.

10.11.2017

Itālija

Pārtikas un veterinārā dienesta un Itālijas Veselības ministrijas Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu direktorāta sadarbības līgums veterināro zāļu aprites jomā

07.09.2016.

Igaunija un Vācija

Sadarbības līgums par Āfrikas cūku mēra epidemioloģiskiem izmeklējumiem Igaunijā un Latvijā

02.08.2013.

Baltkrievija

Līgums starp Baltkrievijas Republikas Lauksaimniecības un pārtikas ministriju un Latvijas Republikas Pārtikas un veterināro dienestu par vakcīnu pret klasisko cūku mēri piešķiršanu meža cūku imunizācijai Baltkrievijas Republikas teritorijā 2013. gadā

17.06.2013.

Čehijas Republika

Sadarbības līgums starp Pārtikas un veterināro dienestu un Čehijas Republikas Valsts veterināro vakcīnu un veterināro zāļu institūtu

13.07.2012.

Baltkrievija

Līgums starp Latvijas Republikas Pārtikas un veterināro dienestu un Baltkrievijas Republikas Lauksaimniecības un pārtikas ministriju par bezatlīdzības finanšu palīdzības piešķiršanu ēsmu ar vakcīnu pret trakumsērgu iegādei savvaļas gaļēdāju dzīvnieku imunizācijai un ēsmu ar vakcīnu izvietošanai Baltkrievijas Republikas teritorijā 2012. gadā.

03.03.2013.

Baltkrievija

Memorands par sadarbību valsts veterinārās uzraudzības jomā starp Latvijas Republikas Pārtikas un veterināro dienestu un Baltkrievijas Republikas Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas galveno veterināro pārvaldi.

08.07.2010.

Vācija

Brandenburgas zemes Lauku attīstības, vides un patērētāju aizsardzības ministrijas delegācijas darba vizītes Pārtikas un veterinārā dienestā Noslēguma protokols par tālāko sadarbību.

07.2007.

Azerbaidžāna

Sadarbības līgums starp Pārtikas un veterināro dienestu un Azerbaidžānas Ekonomikas ministrijas Patērētāju un tirgus aizsardzības dienestu par apmācību organizēšanu.

04.2005.

Vācija

Vienošanās par sadarbības turpināšanu starp LR Pārtikas un veterināro dienestu un Brandenburgas zemes Lauku attīstības, vides un patērētāju aizsardzības ministriju.

2001.

Vācija

Sadarbības līgums starp Vācijas veterinārārstu – valsts ierēdņu asociāciju un Latvijas Republikas Valsts veterināro dienestu.

06.06.2001.

Somija

Divpusējs līgums starp Somiju Mežsaimniecības un lauksaimniecības ministriju un Pārtikas un veterināro dienestu par pārstrādāta dzīvnieku proteīna importu.

13.03.2001.

Zviedrija

Divpusējs līgums starp Zviedrijas Lauksaimniecības padomi un PVD par pārstrādāta dzīvnieku proteīna eksportu.

09.07.1997.

Vācija

Sadarbības līgums starp Brandenburgas pavalsts un Latvijas Republikas veterinārajiem dienestiem.