Starptautiskās sadarbības līgumi

LAIKS

VALSTS

SADARBĪBAS VEIDS

10.11.2017.

Itālija

Pārtikas un veterinārā dienesta un Itālijas Veselības ministrijas Dzīvnieku veselības un veterināro zāļu direktorāta sadarbības līgums veterināro zāļu aprites jomā

 

07.09.2016.

 

Igaunija un Vācija

 

Sadarbības līgums par Āfrikas cūku mēra epidemioloģiskiem izmeklējumiem Igaunijā un Latvijā

 

02.08.2013.

 

Baltkrievija

 

Līgums starp Baltkrievijas Republikas Lauksaimniecības un pārtikas ministriju un Latvijas Republikas Pārtikas un veterināro dienestu par vakcīnu pret klasisko cūku mēri piešķiršanu meža cūku imunizācijai Baltkrievijas Republikas teritorijā 2013. gadā

 

17.06.2013.

 

Čehijas Republika

 

Sadarbības līgums starp Pārtikas un veterināro dienestu un Čehijas Republikas Valsts veterināro vakcīnu un veterināro zāļu institūtu

 

13.07.2012.

 

Baltkrievija

 

Līgums starp Latvijas Republikas Pārtikas un veterināro dienestu un Baltkrievijas Republikas Lauksaimniecības un pārtikas ministriju par bezatlīdzības finanšu palīdzības piešķiršanu ēsmu ar vakcīnu pret trakumsērgu iegādei savvaļas gaļēdāju dzīvnieku imunizācijai un ēsmu ar vakcīnu izvietošanai Baltkrievijas Republikas teritorijā 2012. gadā.

 

03.03.2013.

 

Baltkrievija

 

Memorands par sadarbību valsts veterinārās uzraudzības jomā starp Latvijas Republikas Pārtikas un veterināro dienestu un Baltkrievijas Republikas Lauksaimniecības un pārtikas ministrijas galveno veterināro pārvaldi.

 

08.07.2010.

 

Vācija

 

Brandenburgas zemes Lauku attīstības, vides un patērētāju aizsardzības ministrijas delegācijas darba vizītes Pārtikas un veterinārā dienestā Noslēguma protokols par tālāko sadarbību.

 

07.2007

 

Azerbaidžāna

 

Sadarbības līgums starp Pārtikas un veterināro dienestu un Azerbaidžānas Ekonomikas ministrijas Patērētāju un tirgus aizsardzības dienestu par apmācību organizēšanu.

 

04.2005

 

Vācija

 

Vienošanās par sadarbības turpināšanu starp LR Pārtikas un veterināro dienestu un Brandenburgas zemes Lauku attīstības, vides un patērētāju aizsardzības ministriju.

 

2001.

 

Vācija

 

Sadarbības līgums starp Vācijas veterinārārstu – valsts ierēdņu asociāciju un Latvijas Republikas Valsts veterināro dienestu.

 

06.06.2001

 

Somija

 

Divpusējs līgums starp Somiju Mežsaimniecības un lauksaimniecības ministriju un Pārtikas un veterināro dienestu par pārstrādāta dzīvnieku proteīna importu.

 

13.03.2001.

 

Zviedrija

 

Divpusējs līgums starp Zviedrijas Lauksaimniecības padomi un PVD par pārstrādāta dzīvnieku proteīna eksportu.

 

09.07.1997.

 

Vācija

 

Sadarbības līgums starp Brandenburgas pavalsts un Latvijas Republikas veterinārajiem dienestiem.