Suņu, kaķu un sesku izvešana no Latvijas uz trešajām valstīm

Ceļojot ar dzīvniekiem ārpus Eiropas Savienības, jāievēro konkrētās trešās valsts kompetentās iestādes noteiktās prasības. Personai, kas pavada savu lolojumdzīvnieku, ir savlaicīgi jānoskaidro ievešanas prasības galamērķa valsts kompetentajā iestādē vai šīs valsts vēstniecībā.

 

Lai izvestu suni, kaķi vai sesku uz kādu trešo valsti jeb valsti, kura nav Eiropas Savienības dalībvalsts, un atgrieztos atpakaļ Eiropas Savienības teritorijā, ir nepieciešama:

 

  • identifikācija (mikroshēma vai skaidri salasāms tetovējums, kurš uzlikts pirms 2011.gada 3.jūlija);
  • Eiropas Savienības pase;
  • derīga vakcinācija pret trakumsērgu;
  • ja Jūs plānojat izceļot ar savu lolojumdzīvnieku (suni, kaķi vai sesku) uz valstīm ārpus Eiropas Savienības, kuras nav minētas sarakstā, un pēc tam atgriezties Eiropas Savienībā, pirms izbraukšanas uz šīm valstīm ir nepieciešams veikt trakumsērgas antivielu titrēšanas testu. Identifikācijas dokumentā (lolojumdzīvnieka pasē) ir jābūt apliecinātam, ka pirms pārvietošanas dienas ir veikts trakumsērgas antivielu titrēšanas tests un tā rezultāti bijuši labvēlīgi (antivielu līmenim jābūt vismaz ≥ 0.5 SV/ml);
  • papildus iepriekšminētajam ir jāizpilda konkrētās trešās valsts prasības, uz kuru jūs izceļojat ar savu dzīvnieku (papildus varētu būt nepieciešams veterinārais sertifikāts, papildus izmeklējumi uz infekcijas slimībām, parazītiem, veterinārās apstrādes, taču tas ir savlaicīgi jānoskaidro galamērķa valsts kompetentajā iestādē vai šīs valsts vēstniecībā).

 

Informācija par trešo valstu prasībām:

 

 

Lai saņemtu veterināro sertifikātu, Jums jāvēršas Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālajā struktūrvienībā. 

 

Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālo struktūrvienību kontakti