Svaigpiena realizācija nelielos apjomos tieši galapatērētājam

Lai realizētu svaigpienu nelielā apjomā tieši galapatērētājam vai mazumtirdzniecības uzņēmumam, ir nepieciešams saņemt “Svaigpiena realizācijas atļauju”.

 
Ražotājam jāiesniedz PVD iesniegums, kurā jānorāda:
 
  • novietnes īpašnieka vārds un uzvārds, 
  • novietnes nosaukums, adrese un reģistrācijas numurs, 
  • ganāmpulka reģistrācijas numurs. 
 
Iesniegumam jāpievieno laboratoriskās testēšanas rezultāti, kas apliecina, ka piens atbilst mikrobioloģiskajiem un kvalitātes kritērijiem.
 
Elektroniski parakstītu iesniegumu var nosūtīt uz tuvākās PVD struktūrvienības e-pasta adresi vai iesniegumu papīra formā nosūtīt pa pastu.