Tirdzniecība starp ES dalībvalstīm

Sertifikāti un citi pavaddokumenti

 

Normatīvie akti , kas nosaka kādiem dokumentiem jābūt dzīvnieku izcelsmes produktu tirdzniecībai starp ES dalībvalstīm:

 

 

 Dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu tirdzniecība starp Eiropas Savienības dalībvalstīm

 

Vispārīgie tirdzniecības principi noteikti sekojošos normatīvajos aktos: