Transportlīdzekļu kontroles sistēmu uzturēšana Nr. PVD 2013/04 SP

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM 

Nr. PVD 2013/04 SP

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 06.12.2013.

Līguma nosaukums:

Transportlīdzekļu kontroles sistēmu uzturēšana

Līguma izpildītājs 

SIA „Intelligent Systems”

Līgumcena:

Kopējā pakalpojuma cena gadā – LVL 9504.00 bez PVN

Lēmums

Līgums