Tranzīta atļaujas saņemšanas kārtība

Tranzīta atļauja nepieciešama veterinārajai kontrolei pakļautajām kravām, kuras tiek vestas tranzītā caur Baltkrieviju (Muitas ūnijas ārējo robežu).

 

  • Eksportētāja uzņēmums iesniedz iesniegumu PVD centrālajā aparātā, nosūtot tā kopiju uz e-pasta adresi: gunita.zabita@pvd.gov.lv  vai pa faksu: 67322727, bet iesnieguma oriģinālu nosūta pa pastu vai iesniedz PVD personīgi.
  • Iesniegumu jāiesūta 15 dienas pirms kravas nosūtīšanas.
  • PVD Starptautiskās tirdzniecības daļa, sazinoties ar Baltkrievijas kompetento iestādi, saskaņos tranzīta atļauju no Latvijas eksportējamām kravām.
  • Atbildi ar tranzīta atļaujas numuru uzzināsiet zvanot PVD Starptautiskās tirdzniecības daļai vai saņemsiet elektroniski uz norādīto e-pasta adresi.

 

Sazināties ar PVD Starptautiskās tirdzniecības daļu