Tulkošanas pakalpojumi Nr. PVD 2013/04 B

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2013/04 B

Paziņojums par rezultātiem ievietots PVD mājas lapā: 18.04.2013.

Līguma nosaukums

Tulkošanas pakalpojumi

Līguma izpildītājs un vērtētā  cena:

SIA „Skrivanek Baltic” par finanšu piedāvājumā norādītajām pakalpojumu cenām, kuru kopējā summa sastāda LVL 292.25 bez PVN (līguma summa 24 mēnešu laikā nepārsniedz LVL 10 000 bez PVN)

Lēmums