Uzņēmuma reģistrācija

! Covid-19 noteikto ierobežojumu dēļ, šobrīd Pārtikas un veterinārajā dienestā ir pieejamas tikai neklātienes konsultācijas, zvanot pa tālruni, vai sazinoties e-pastā. !

 

Lai uzsāktu darbību pārtikas, blakusproduktu vai dzīvnieku barības apritē, kā arī veterinārās uzraudzības jomā, uzņēmumus, kuri saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likumā, Dzīvnieku barības aprites likumā, Veterinārmedicīnas likumā un Farmācijas likumā noteiktajām prasībām, ir pakļauti Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai, reģistrē, atzīst vai licencē Pārtikas un veterinārais dienests.

 

Lai reģistrētu uzņēmumu, komersantam jāsagatavo pieteikums atbilstošās jomas uzņēmuma reģistrācijai. Pieteikuma veidlapa pieejama sadaļā Veidlapas. Var izmantot arī iesniegumu formas, kas atrodamas uzņēmumu reģistrāciju, atzīšanu un licencēšanu regulējošo normatīvo aktu pielikumos.

 

Iesniedzot pieteikumu Pārtikas uzņēmuma reģistrācijai vai atzīšanai (saskaņā ar 02.02.2010. MK noteikumu Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība"):

 

2.Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas procedūru uzsāk pēc attiecīgās būves nodošanas ekspluatācijā

 

4.1 (arī 24.1) Pārtikas uzņēmums šo noteikumu 4.1 punktā (arī 24.1 punktā) minētajam iesniegumam pievieno dokumenta kopiju, kas apliecina tā tiesības darboties attiecīgajās būvēs (telpās), un plāna kopiju teritorijai un telpām, kurās darbosies uzņēmums. Ja nepieciešams, dienests pieprasa uzrādīt dokumentus (attiecīgos savstarpējos līgumus), kas apliecina tiesības izmantot tehnisko aprīkojumu un ražošanas iekārtas.

 

Pieteikumu vai iesniegumu iesniedz Pārtikas un veterinārajam dienestam vienā no zemāk norādītajiem veidiem:

 

  • Elektroniski parakstīts pieteikums nosūtāms pa e-pastu uz pasts@pvd.gov.lv vai uard@pvd.gov.lv.
  • Parakstīts un apzīmogots pieteikums iesniedzams klātienē PVD teritoriālajā struktūrvienībā, kuras pārraudzības teritorijā atrodas reģistrējamais objekts vai arī jānosūta tas pa pastu atbilstošajai PVD teritoriālajai struktūrvienībai.
  • Lai saņemtu speciālo atļauju (licenci) veterinārfarmaceitiskajai darbībai, komersantam sagatavotais iesniegums kopā ar normatīvajos aktos noteiktajiem iesniedzamajiem dokumentiem jāiesniedz PVD centrālajam aparātam vai teritoriālajā struktūrvienībā.

 

Informāciju par pieteikuma veidlapas 2. daļas aizpildīšanu (darbības veidi) var atrast PVD uzraudzībai pakļauto uzņēmumu (objektu), to pamatdarbības veidu un produktu klasifikatorā, kas ir atrodams sadaļā Klasifikators

 

Ārvalsts komersanta filiāles nevar reģistrēt Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauto uzņēmumu reģistrā!

 

 
​Papildus:
 

 

Infografikas