Uzņēmuma "Tukuma straume" ražotās dzīvnieku barības laboratorisko izmeklējumu rezultāti

Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju - suņu īpašnieku un veterinārārstu satraukumu par uzņēmumā "Tukuma straume" ražotās dzīvnieku barības drošumu, Pārtikas un veterinārais dienests publicē 2015. un 2016. gadā veikto uzņēmuma ražotās barības laboratorisko izmeklējumu rezultātus.

Līdz šim veiktie izmeklējumi atbilst normatīvo aktu prasībām.

Normatīvajos aktos ir iekļauti zinātniski pierādīti, prognozējami riski, kā arī noteikti kritēriji, kuriem uzņēmumam un tā saražotajai produkcijai jāatbilst, lai šos riskus izslēgtu. Šo visu kopumā sauc par normatīvo aktu prasībām jeb normatīvo regulējumu, kuru, veicot oficiālo kontroli, uzrauga un kontrolē PVD.

Barības ražošanas uzņēmumus un to saražotās produkcijas atbilstību normatīvo aktu prasībām PVD pārbauda vienu līdz trīs reizes gadā, veicot pārbaudes uzņēmumā, kā arī ņemot gan gatavās produkcijas, gan izejvielu paraugus laboratoriskajai izmeklēšanai.

Tā kā veterinārārsti suņu saslimšanas gadījumus ar barības vada paplašināšanos saista ar uzņēmumā “Tukuma straume” ražoto dzīvnieku barību, PVD, lai pārliecinātos par uzņēmuma darbības un saražotās produkcijas atbilstību normatīvo aktu prasībām, pārbaužu skaitu uzņēmumā ir trīskāršojis un tā saražoto produkciju pārbauda laboratoriski ne tikai uz kritērijiem, kas noteikti normatīvajos aktos, bet arī uz kritērijiem, kurus veterinārārsti ir minējuši kā iespējamos polineiropātijas izraisītājus.