Uztura bagātinātāju reģistrācija

Latvijā atļauts laist tirgū uztura bagātinātājus, ja tie ir paziņoti Pārtikas un veterinārajam dienestam un iekļauti uztura bagātinātāju reģistrā. 

 

Lai reģistrētu uztura bagātinātājus, PVD jāiesniedz:

 

  • paziņojumu uztura bagātinātāju reģistrācijai 
  • uztura bagātinātāja marķējuma paraugu oriģinālvalodā (piemēra, kastīte, etiķete vai arī skaidri redzama fotokopija no iepakojuma oriģināla ar salasāmu tekstu, vai makets ieskanētā veidā). Ja oriģināls tiks sagatavots latviešu valodā, pēc uztura bagātinātāja reģistrācijas papildus ir jāiesniedz apliecinājums, ka oriģināls tiks iesniegts dienestā pēc tā sagatavošanas
  • marķējuma teksta paraugu un citu informāciju latviešu valodā, kas tiks pievienota uztura bagātinātājam (nosūtot arī elektroniski uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv

 

Dokumenti iesniedzami klātienē PVD vai arī nosūtot pa pastu. Kontaktinformācija pieejama šeit. Elektroniski parakstīti dokumenti nosūtāmi uz e-pasta adresi nrd@pvd.gov.lv.

 

PVD viena mēneša laikā izskata iesniegtos dokumentus un reģistrē uztura bagātinātāju. Ja produkts neatbilst normatīvo aktu prasībām, tiek pieņemts lēmums par reģistrācijas atteikumu. 

 

Par uztura bagātinātāju reģistrāciju ir maksājama valsts nodeva.

 

Iesniedzēju ievērībai! Lai uzņēmums uzsāktu darbību pārtikas apritē, tam ir jābūt reģistrētam vai atzītam Pārtikas un veterinārajā dienestā. Par uzņēmuma reģistrāciju PVD, lasīt šeit.