Valsts nodeva par uztura bagātinātāju un diētiskās pārtikas reģistrāciju, kā arī par atļaujas izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai

2011. gada 1. janvārī stājas spēkā normatīvie akti, kuri nosaka, ka turpmāk par uztura bagātinātāju un diētiskās pārtikas reģistrāciju, kā arī par atļaujas izsniegšanu dabīgā minerālūdens izplatīšanai ir maksājama valsts nodeva.


Informējam, ka valsts nodevu apmēri ir noteikti sekojošos normatīvajos aktos:

 

 

Valsts nodevu apmēri ir noteikti vairākos normatīvajos aktos. Valsts nodevu maksā pirms dokumentu iesniegšanas PVD.

 

To var izdarīt:

 

  • PVD Pārtikas produktu reģistrācijas daļā, izmantojot maksājumu karti
  • kredītiestādē vai citā finanšu iestādē, kurai ir tiesības veikt naudas pārskaitījumus

 

Rekvizīti valsts nodevas maksājuma veikšanai ir sekojoši:

 

Saņēmējs: Valsts kase
Reģ. Nr.90000050138
Banka: Valsts kase
BIC kods: TRELLV22
Konts (IBAN): LV37TREL1060160919900