Veterinārā kontrole

Veterinārajai robežkontrolei pakļauto produktu un dzīvnieku saraksts:

 

 

Paziņošanas kārtību par veterinārajai kontrolei pakļautajām kravām un kopējā veterinārā ievešanas dokumenta izsniegšanu reglamentē:

 

  • produktiem:
 
 
  • dzīvniekiem:
 
 
 

 

Latvijā pārtikas apritē (tai skaitā, pārtikas pārvietošanā pāri valsts robežai, uzglabāšanā, saldēšanā) iesaistītajiem uzņēmumiem jābūt atzītiem vai reģistrētiem Pārtikas un veterinārajā dienestā saskaņā ar Ministru Kabineta 02.02.2010 noteikumi. Nr.104 "Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība”.

 

Muitas noliktavām un noliktavām brīvajās zonās , kurās notiek darbības ar trešo valstu dzīvnieku izcelsmes produktiem (tranzītam) jāatbilst Eiropas Padomes 1997. gada 18. decembra direktīvas 97/78/EK 12. panta prasībām, tām jābūt atzītām Pārtikas un veterinārajā dienestā. 

 

 

Prasības eksportētājvalstu izsniegtajiem veterinārajiem sertifikātiem un citas īpašās prasības produktiem noteiktas attiecīgajos ES un Latvijas normatīvajos aktos par konkrētu produktu ievešanu no trešajām valstīm.