Dzīvnieku aizsardzība kaušanas (nonāvēšanas) laikā

Padomes Regula (EK) Nr.1099/2009 (2009.gada 24.septembris) par dzīvnieku aizsardzību nonāvēšanas laikā

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.21 (08.01.2013.):

 

  • Zinātnisko atbalstu nodrošina valsts zinātniskais institūts „Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts BIOR”. Sīkāka informācija šeit.
  • Apmācības par dzīvnieku aizsardzību un ar to saistīto darbību laikā pilda SIA „Latvijas Lauku jonsultāciju un izglītības centrs”. Sīkāka informācija šeit.
  • Gaļas pārstrādes nozares profesionālās asociācijas un biedrības izstrādā labas prakses rokasgrāmatas. Sīkāka informācija šeit.