Veterināro zāļu aprites uzraudzība

Veterināro zāļu un veterinārfarmaceitisko produktu aprites uzraudzība, saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma 1. panta 5. punktu nodrošina to, ka dzīvnieku izcelsmes pārtikas produkti ir droši lietošanai uzturā un veterinārās zāles ir drošas lietošanai dzīvniekiem. 

 

Jomu regulējošie Latvijas Republikas normatīvie akti:

 

 

Eiropas Savienības normatīvie akti: