Veterināro zāļu reģistrācijas daļa

Visus ar veterināro zāļu reģistrāciju saistītos jautājumus sūtīt uz e-pastu vzr@pvd.gov.lv    
 
Zanda Auce
Daļas vadītāja
 
Tālrunis: 67084618
Kabinets: 307
 
Santa Ansonska
Vecākā eksperte
 
kabinets: 307
 
Ilze Golubeva
Vecākā eksperte
 
kabinets: 303
 
Santa Zirnīte 
Vecākā eksperte
 
kabinets: 303
 
Zane Valškēvica
Vecākā eksperte
 
tālrunis: 67084618
Kabinets: 302
 
Viktorija Prūse 
Vecākā eksperte
 
Kabinets: 303
 
Viktorija Volodjko
Vecākā eksperte
 
Kabinets: 302
 
Līga Kalniņa
Vecākā eksperte
 
Kabinets: 302
 
Anete Šulce
Vecākā eksperte
 
Kabinets: 302
 
Evelīna Bite
Vecākā eksperte
 
Kabinets: 304
 
Ilze Zonenberga
Vecākā eksperte
 
Kabinets: 410