VGPI rīkojums Nr.24 „Par nomedīto un atrasto beigto meža cūku paraugu noņemšanas, ķermeņu apzīmēšanas kārtību”