Vienotais sanitārais ievešanas dokuments augu produktiem VSID-AP

Izmantojot sistēmu TRACES NT

 

No 2017.gada 7.novembra fitosanitāro dokumentu VSID AP (Vienotais Sanitārais Ievešanas Dokuments Augiem, augu Produktiem), kuru izmanto koksnes iepakojama materiālam, augļiem, augiem u.c. augu produktiem, tiek izsniegts jaunā TRACES platformā, kuru sauc TRACES NT (TRACES New Technology). 

 

Lai uzlabotu datu apmaiņu un iepriekšējo paziņojuma iesniegšanu (VSID- AP I daļa), aicinām kravu pārstāvjus reģistrēties sistēmā TRACE NT un kļūt par sistēmas lietotājiem.

 

Piekļuve Eiropas Komisijas sistēmām notiek caur EK autentifikācijas lapu. Pielikumā ir instrukcija, kā var veikt šo reģistrāciju un iegūt lietotāja tiesības. Tas ir jāveic 2.līmeņos- vispirms jums ir jāreģistrējas EU login lapā un pēc tam kā TRACES lietotājiem. Lūdzam, izpildīt darbības, kuras ir aprakstītas pievienotajā instrukcijā.  Jums, kā par kravu atbildīgajām personām, saistoši ir instrukcijas punkti līdz II.1.1. (ieskaitot). Pielikumā ir arī instrukcija par Vienotā sanitāra ievešanas dokumenta (VSID-AP) I daļas aizpildīšanu. 

 

 Nosūtot VSID-AP uz kontroles punktu

 

Ja iepriekšējo paziņošanu neveic caur TRACES NT, tad aizpildītu Vienoto sanitārā ievešanas dokumenta (VSID-AP) 1. daļu nosūta uz PVD kontroles punktu, caur kuru paredzēts kravu vest. Punktu kontaktinformācija pieejama ŠEIT.

 

Esam gatavi atbildēt uz Jums neskaidrajiem jautājumiem. Zvaniet par zemāk atrodamo tālruņa numuru, ja rodas neskaidrības. Kristīna Romanova 67027111 vai Gunārs Tīlītis 67027381.