Vienotais sanitārais ievešanas dokuments (VSID-D)

Vienotais sanitārais ievešanas dokuments (VSID-D) TRACES NT norādīts arī kā CHED-D. CHED-D word formu aizpilda tikai ārkārtas situācijā, kad nestrādā TRACES NT programma! 
 
CHED-D aizpilda, lai veiktu iepriekšējo paziņošanu par ne-dzīvnieku izcelsmes pārtiku, ne-dzīvnieku izcelsmes barību un materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtiku.