Vienreizlietojamo apģērbu iegāde Nr. PVD 2013/01 SP

Vienreizlietojamo apģērbu iegāde

Nr. 2013/01 SP

Ņemot vērā to, ka Latvijā mājas cūku un meža cūku populācijā ir konstatēts klasiskais cūku mēris (KCM), PVD veic intensīvu darbu šīs infekcijas slimības apkarošanai. Tā kā KCM izplatīšanās zona ir paplašinājusies, PVD apkarošanas pasākumu veikšanai steidzami ir nepieciešams iepirkt vienreizlietojamos apģērbus – garās bahilas un aizsargtērpus, bez kuru esamības nav iespējams veikt inficētās zonas novietņu apsekošanu. Klasiskais cūku mēris (KCM) ir sevišķi bīstama cūku (mājas un meža) infekcijas slimība - epizootija, kuras uzliesmojums saskaņā ar Civilās aizsardzības likuma 3.panta 1.daļas 3.punktu definēts kā katastrofa. Iepirkums tiek veikts, pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 63.panta pirmās daļas 3.punktu, piemērojot Publisko iepirkumu likuma 81.panta regulējumu, jo bez KCM apkarošanas pasākumiem nepieciešamā aprīkojuma KCM apkarošanas pasākumi var notikt novēloti, līdz ar to pastāvot augstam riskam, ka KCM ierosinātājs var izplatīties teritorijā, ārpus pašreiz noteiktās un EK saskaņotās inficētās zonas, tādejādi apdraudot cūkkopības un pārtikas pārstrādes nozaru uzņēmumus, t.sk., kavējot eksportu un starptautiskās tirdzniecības aktivitātes.

Informācija ievietota PVD mājas lapā: 24.01.2013.

PAZIŅOJUMS PAR REZULTĀTIEM

Nr. PVD 2013/01 SP

Informācijas ievietošanas datums PVD mājas lapā: 30.01.2013.

Līguma nosaukums

Vienreizlietojamo apģērbu iegāde

Līguma izpildītājs:

SIA „Grif”

Līgumcena par 1.iepirkuma daļu

0,62 Ls par 1 vienību bez PVN

Līgumcena par 2.iepirkuma daļu 

0,67 Ls par 1 vienību bez PVN

Lēmums

 Paziņojuma par noslēgto līgumu publicēšanas datums IUB mājas lapā: 31.01.2013.