Ziņošana par zāļu kvalitātes defektiem

Kurš ziņo?
 

1. Veterinārfarmaceitiskās darbības subjekti:

 • Veterināro zāļu ražotāji
 • Veterināro zāļu izplatītāji:
  • Lieltirgotavas
  • Aptiekas

2. Praktizējoši veterinārārsti

 
Par ko ziņo? 
 
 • Ja zāles lietotas saskaņā ar to lietošanas instrukcijā norādīto, bet ir konstatēts apdraudējums dzīvnieka vai cilvēka veselībai un dzīvībai.
 • Veterinārajām zālēm nenovēro terapeitisko iedarbību un efektivitāti.
 • Neatbilstošs kvalitātīvai un/vai kvantitatīvais sastāvs.
 • Nav veikta sērijas kvalitātes kontrole.
 • Ierobežojuma periods dzīvnieku produkcijas izmantošanā pārsniedz lietošanas instrukcijā norādīto.
 • Marķējums nesakrīt ar zālēm, kas atrodas iepakojumā. 
 • Ja novērojami acīmredzami zāļu defekti – krāsas, konsistences izmaiņas, nogulsnes, svešķermeņi, pelējums u.c.
 • Nedroša primārā iepakojuma noslēgšanas sistēma.
 • Neatbilstošs zāļu svars, skaits iepakojumā. 
 
Kādā veidā un kur ziņo?
 
 • Telefoniski. 28730447
 • Rakstveidā brīvā formā elektroniskajā pastā voud.z@pvd.gov.lv
 
Kad ziņo?
 
 • Nekavējoties, ja rodas aizdomas par zāļu kvalitātes defektu.
 • Jebkurā dienā un laikā - 24h/ 7d