Struktūra

Ģenerāldirektors
Pārtikas uzraudzības departaments
Pārtikas uzraudzības plānošanas, analīzes un uzņēmumu atzīšanas daļa
Augu izcelsmes produktu, dzērienu, un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļa
Dzīvnieku izcelsmes produktu ražošanas uzraudzības daļa
Pārtikas izplatīšanas uzraudzības daļa
Pārtikas produktu reģistrācijas daļa
Veterinārās uzraudzības departaments
Dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļa
Novietņu uzraudzības daļa
Veterināro objektu uzraudzības daļa
Veterināro zālu reģistrācijas daļa
Robežkontroles departaments
Resursu vadības departaments
Vadības sistēmu, audita un dokumentu pārvaldības daļa
Informāciju tehnoloģiju daļa
Finanšu un grāmatvedības daļa
Materiālo resursu daļa
Personāla vadības daļa
Juridiskā daļa
Sabiedrisko attiecību daļa
Ārējo attiecību un starptautisko projektu daļa
Starptautiskās tirdzniecības daļa
Iekšējās kontroles daļa
Informācijas analīzes un ātrās reaģēšanas daļa
PVD teritoriālās struktūrvienības
PVD Austrumvidzemes pārvalde
PVD Austrumzemgales pārvalde
PVD Dienvidkurzemes pārvalde
PVD Dienvidlatgales pārvalde
PVD Dienvidzemgales pārvalde
PVD Rietumpierīgas pārvalde
PVD Rīgas pilsētas pārvalde
PVD Ziemeļkurzemes pārvalde
PVD Ziemeļlatgales pārvalde
PVD Ziemeļpierīgas pārvalde
PVD Ziemeļvidzemes pārvalde
PVD robežkontroles punkti
Kontroles punkts "BFT"
Kontroles punkts "Daugavpils"
Kontroles punkts "Grebņeva"
Kontroles punkts "Latvijas pasts"
Kontroles punkts "Lidosta "Rīga""
Kontroles punkts "Liepājas osta"
Kontroles punkts "Mērsraga osta"
Kontroles punkts "Pāternieki"
Kontroles punkts "Rēzekne"
Kontroles punkts "Rīga"
Kontroles punkts "Silene"
Kontroles punkts "Skultes osta"
Kontroles punkts "Terehova"
Kontroles punkts "Ventspils osta"
Kontroles punkts “Vientuļi”