Apstiprināta jauna zaudējumu atlīdzināšanas kārtība medību jomā

Otrdien, 17. decembrī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz kārtību, kādā atlīdzināmi zaudējumi, pārkāpjot noteiktās prasības medību jomā. Jaunie noteikumi veicinās medību jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, vēršoties ar sankcijām pret pārkāpējiem, tādējādi nodrošinot medību resursu racionālu apsaimniekošanu.

 

Noteikumos noteikta kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskas vai juridiskas personas nodarījušas, pārkāpjot Medību likumā vai citos medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība un apmērs.

 

Tāpat jaunajā zaudējumu atlīdzināšanas kārtībā izdarīti faktiskajai situācijai atbilstoši grozījumi, precizējot zaudējumu aprēķināšanas koeficientus un to sugu sarakstu, par kurām atlīdzināma nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtība un zaudējumi par nelikumīgi nomedītu medījamo dzīvnieku. Papildus precizēta kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi.

 

Jaunie noteikumi aizstās šobrīd spēkā esošos Ministru kabineta (MK) 2004. gada 2. marta noteikumus Nr.111 „Kārtība, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko fiziskās vai juridiskās personas nodarījušas, pārkāpjot medības reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās prasības, un to apmērs, kā arī nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas kārtība un apmērs”. Jaunā kārtība stāsies spēkā pēc tās publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē. Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Medības reglamentējošo normatīvo aktu pārkāpumu radīto zaudējumu un nelikumīgi iegūtās medību produkcijas vērtības atlīdzināšanas noteikumi” pieejama MK mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.12.2013