Apstiprināta savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas kārtība

Otrdien, 17. decembrī, valdība apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavoto noteikumu projektu, kas paredz kārtību, kādā pieļaujama savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošana. Jaunie noteikumi izstrādāti, lai samazinātu postījumus ražojošajām lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm.

 

Jaunie noteikumi paredz savvaļas medījamo dzīvnieku piebarošanas nosacījumus un nosaka kritērijus iespējamo barošanas vietu dislokācijai laikā un telpā. Noteikumu mērķis ir sakārtot savvaļas dzīvnieku piebarošanu, vienlaikus samazinot postījumus ražojošajām lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarēm. Pārdomāts piebarošanas vietu izvietojums ir priekšnosacījums arī ceļu satiksmes negadījumu (ar iesaistītiem savvaļas dzīvniekiem) skaita mazināšanai.

 

Noteikumi izstrādāti, ņemot vērā savvaļas sugu medījamo dzīvnieku fizioloģiju un uzvedības (barošanās) paradumus, esošo savvaļas barības bāzi, faktiski fiksēto pārnadžu postījumu apjomu un raksturu, kā arī Valsts meža dienesta uzturēto informāciju par medību resursu dinamiku un sastādītajiem postījumu aktiem.

 

Jaunā kārtība stāsies spēkā pēc tās publicēšanas oficiālā izdevuma „Latvijas Vēstnesis” tīmekļa vietnē. Plašāka informācija par MK noteikumu projektu „Savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumi” pieejama MK mājaslapā.

 

Informāciju sagatavoja
Viktorija Kalniņa
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    17.12.2013