PVD inspektori Āfrikas cūku mēra skartajā zonā ir pārbaudījuši vairāk kā 1 500 saimniecības, mēris konstatēts vēl 4 meža cūkām

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) informē, ka atrastajām beigtajām 4 meža cūkām Krāslavas novadā, Indras pagasta pierobežā, laboratoriski apstiprināts Āfrikas cūku mēris (ĀCM). Vakar šajā teritorijā vēl tika noņemti paraugi 2 meža cūkām, kas tiek laboratoriski pārbaudīti.

 

Pārtikas un veterinārā dienesta (PVD) inspektori Āfrikas cūku mēra (ĀCM) aizsardzības un uzraudzības zonā ir pārbaudījuši 1 668 saimniecības, no kurām 244 tiek turētas cūkas. Laboratoriskai izmeklēšanai ir noņemti 678 asins paraugi. Ir pārbaudītas visas mājas Ķepovas pagastā, šodien pārbaudes noslēgsies Dagdas, Robežnieku un Svariņu pagastos. Pārējā teritorijā pārbaudes turpinās.

 

Pārbaužu laikā inspektori konstatēja 121 dažādu pārkāpumu, t.sk. nereģistrētus dzīvniekus, pārkāpumus cūku pārvietošanā un vienā gadījumā nebija reģistrēta cūku novietne. Par pārkāpumiem dzīvnieku turētājiem šobrīd sodi netiks piemēroti, taču ja tas tiks konstatēts atkārtotās pārbaudēs, sodi tiks piemēroti, jo nereģistrēta novietne un dzīvnieki ir rupjš noteikumu pārkāpums un rada draudus izsekojamībai, līdz ar to arī slimībām.

 

PVD turpina piemājas saimniecību pārbaudes un asins paraugu ņemšanu laboratoriskai izmeklēšanai. Mājas cūkas, kuras nebūs inficētas ar ĀCM vīrusu, netiks izņemtas no saimniecības un dedzinātas! Veselās cūkas nav arī jānokauj, tās var turpināt audzēt, pasargājot no inficēšanās ar ĀCM.

 

Šodien noslēdzas arī divu Eiropas Komisijas ekspertu vizīte, kuri iepazinās ar situāciju, PVD veiktajiem pasākumiem slimības apkarošanā un šodien, vizītes noslēgumā sniegs rekomendācijas tālākajiem slimības apkarošanas pasākumiem.

 

Tāpat šodien PVD veterinārās uzraudzības departamenta direktors Edvīns Oļševskis piedalās sanāksmē Briselē, kur sniegs ziņojumu par situāciju Latvijā un veiktajiem pasākumiem slimības apkarošanā.

 

Apmeklējot saimniecības PVD inspektori aicina ikvienu cūku turētāju par savā īpašumā esošajām mājas cūkām ziņot Lauksaimniecība datu centram (LDC). Dienesta inspektori sniedz palīdzību, lai tiktu reģistrēta dzīvnieku novietne un dzīvnieki. Atgādinām, ka cūku saslimšanas vai ārkārtas situācijas gadījumā kompensāciju varēs saņemt tikai tie, kuri būs reģistrējuši cūkas.

 

Dzīvnieku turētājiem jāatceras, ka noteiktajā aizsardzības un uzraudzības zonā aizliegts pārvietot cūkas no saimniecības uz saimniecību, kā arī izvest cūkas un cūkgaļu ārpus aizsardzības zonas! PVD aicina neiegādāties nezināmas izcelsmes cūkgaļu! Slimības ierosinātāju var pārnest ar cūkgaļu un cūkgaļu saturošiem produktiem! Ja cilvēku vai transportlīdzekļu kustības laikā tiks konstatēti cūkgaļas produkti, tie tiks izņemti un iznīcināti.

 

PVD jau informēja, ka seko sludinājumiem par dzīvu cūku un cūkgaļas tirdzniecību, sevišķi slimību skartajā teritorijā. Visiem, kuri mēģinās veikt nelegālas darbības ar dzīvu dzīvnieku vai cūkgaļas tirdzniecību, jārēķinās, ka gan dzīvnieki, gan gaļa tiks izņemta un, atkarībā no katra konkrētā gadījuma, tiks piemērotas iespējamās soda sankcijas.

 

PVD aicina visus piemājas cūku turētājus ne tikai ĀCM skartajā zonā, bet visā Latvijā turēt cūkas iekštelpās, lai izslēgtu to iespējamo kontaktu ar meža cūkām! Lūdzam to ievērot! Tāpat cūkām nedrīkst izbarot nomedīto mežacūku gaļas atliekas un virtuves atkritumus. Svarīgi, lai cūku novietnē netiktu ielaistas nepiederošas personas! Pie ieejas novietnēs jāizvieto dezinfekcijas paklāji.

 

Par dezinfekcijas līdzekļiem piemājas cūku turētājus aicinām interesēties PVD Dienvidlatgales pārvaldē Daugavpilī, Varšavas ielā 24 un pārvaldes filiālē Krāslavā, Latgales ielā 6, kā arī par tiem jautāt PVD inspektoriem, kuri ierodas saimniecībā. Šobrīd PVD inspektori sniedz vienreizēju palīdzību saimniecībām, kuras nav nodrošinātas ar dezinfekcijas līdzekļiem, taču atgādina, ka dzīvnieku turētājiem pašiem ir jānodrošina visi biodrošības pasākumi dzīvnieku novietnē.

Āfrikas cūku mēris ir konstatēts 12 meža cūkām un 3 mājas cūkām.

 

PVD Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja

Anna Joffe

  • Publicēts:
    03.07.2014