Valdība atbalsta ārkārtējās situācijas izsludināšanu Āfrikas cūku mēra skartajā teritorijā

Otrdien, 1. jūlijā, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavoto rīkojuma projektu, kas paredz izsludināt ārkārtējo situāciju Āfrikas cūku mēra (ĀCM) skartajā teritorijā, lai būtu iespējams operatīvi veikt visus nepieciešamos pasākumus ĀCM ierobežošanai un apkarošanai.

 

Lai efektīgi apkarotu ĀCM un nepieļautu tā tālāku izplatīšanos valsts teritorijā, ZM ierosina izsludināt ārkārtējo situāciju Aglonas, Krāslavas, Dagdas, Zilupes, Ciblas novados, kā arī atsevišķos Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas novadu pagastos.

 

Rīkojuma projekts nosaka atbildīgo institūciju, tostarp Pārtikas un veterinārā dienesta, Valsts meža dienesta, Lauku atbalsta dienesta, kā arī citu iesaistīto ministriju un to padotības iestāžu pienākumus ĀCM ierobežošanā un likvidēšanā, kas vēl tiks precizēti.

 

Pārtikas un veterinārais dienests šā gada 26. jūnijā no Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta „BIOR” saņēma ziņojumu par to, ka trijos no savvaļas cūkām noņemtajos paraugos, kas atrastas mirušas Dagdas novada Ķepovas pagastā netālu no Baltkrievijas robežas, kā arī trijos no mājas cūkām noņemtajos paraugos, kuru novietnes atrodas Krāslavas novada Robežnieku pagastā, ir konstatēts ĀCM vīruss.

 

Finanšu resursi ĀCM apkarošanas pasākumu laikā radīto izdevumu segšanai tiks izmantoti no Finanšu ministrijas valsts budžeta programmas „Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”. Rīkojuma projekts nosaka, ka sākotnēji ārkārtējā situācija ĀCM skartajā teritorijā tiek noteikta trīs mēnešus.

 

Informāciju sagatavoja

Viktorija Kalniņa

sabiedrisko attiecību speciāliste

tālrunis: 67027622

viktorija.kalnina@zm.gov.lv

  • Publicēts:
    02.07.2014