Veiktas izmaiņas pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” nosacījumos

Veiktas izmaiņas pasākuma “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā” nosacījumos

Valdība otrdien, 21. augustā, apstiprināja Zemkopības ministrijas sagatavotos grozījumus noteikumos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtību pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā”. Grozījumi attiecas uz komersantiem, zemnieku vai zvejnieku saimniecībām, kas audzē vai plāno audzēt akvakultūras produkciju pārdošanai, un veicinās mikrouzņēmumu un mazo komersantu darbību akvakultūrā.

 

Mazo uzņēmumu projektiem, kuros attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 eiro, ir samazināti nosacījumi par pieredzi uzņēmējdarbībā, turpmāk nosakot, ka to neto apgrozījumam pēdējo divu gadu laikā ir jābūt vismaz 15 000 eiro (pašlaik - vismaz 250 000 eiro). Noteikts, ka projekta izstrādes un īstenošanas laikā pretendentam ir jākonsultējas ar zinātniskā institūta „BIOR” speciālistiem par uzņēmumā esošo vai plānoto akvakultūras dzīvnieku audzēšanas procesu un paredzētajām audzēšanas tehnoloģijām. 

 

Pēc projekta īstenošanas, ja tajā attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz 100 000 eiro, uzņēmumam ir jāsasniedz vismaz 20 procentu akvakultūras produkcijas gada neto apgrozījums no ieguldīto investīciju apmēra (pašlaik noteikto 30 procentu vietā).

 

Lai veicinātu akvakultūras nozares attīstību, uzņēmumiem, kas ar akvakultūru nodarbojas papildus citām nozarēm un sasniedz ievērojamus akvakultūras produkcijas audzēšanas rādītājus, ir iespēja iegādāties specializēto tehniku dīķu atjaunošanai, kā arī veikt dīķu atjaunošanas darbus (bez dīķa platības paplašināšanas), jo ar grozījumiem attiecināmo izmaksu sarakstā pie dīķu atjaunošanas darbiem un specializētās tehnikas iegādes dīķu atjaunošanai ir svītrots nosacījums, ka akvakultūras saimniecības ieņēmumiem no izaudzētās akvakultūras produkcijas pārdošanas iepriekšējā pārskata gadā ir jābūt lielākiem par citiem uzņēmuma ieņēmumiem. Nosacījums svītrots, jo ar zivju audzēšanu nodarbojas dažāda lieluma un nozaru uzņēmumi. 

 

Noteikumi “Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. jūlija noteikumos Nr.402 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumam “Produktīvi ieguldījumi akvakultūrā””” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”
______________________________
Informāciju sagatavoja: Rūta Rudzīte, sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: +371 67027498, e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv, tīmekļvietne: www.zm.gov.lv 

  • Publicēts:
    21.08.2018