Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē ar augsta ranga ES amatpersonām pārrunās Latvijai aktuālos jautājumus

Otrdien, 7. martā, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs Briselē tiksies ar četrām augstām ES amatpersonām, lai pārrunātu vairākus aktuālus jautājumus, kuros Latvijas lauksaimniekiem, pārtikas ražotājiem un zivsaimniekiem nepieciešama labvēlīgu risinājumu panākšana ES.

 

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs otrdien tiksies ar ES veselības un pārtikas nekaitīguma komisāru Vīteni Andrjukaiti, lai informētu par Latvijas rīcību Āfrikas cūku mēra (ĀCM) izplatības apkarošanā un pārrunātu iespējamo turpmāko ES atbalstu Latvijas cūkkopības nozarei, kuru ļoti negatīvi ir ietekmējis ĀCM. Zemkopības ministrs komisāru Vīteni Andrjukaiti informēs arī par Latvijas vēlmi pēc 2017. gada 1. septembra tradicionālajiem gaļas un zivju kūpinājumiem saglabāt pašreizējo benzo(a)pirēna normu – līdz 5 mikrogramiem kilogramā.

 

Tiekoties ar Eiropas Komisijas (EK) Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta ģenerāldirektoru Jirži Plevu, zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pamatos nepieciešamību piemērot elastīgāku pieeju izmaiņām Lauku attīstības programmā 2014.-2020. gadam, lai atbilstoši dažādiem ietekmējošiem faktoriem varētu operatīvāk veikt izmaiņas programmas darbībā, kas sekmētu ES finansējuma mērķtiecīgākās investīcijas lauku attīstībā.

 

Savukārt sarunā ar Eiropas Parlamenta Lauksaimniecības un lauku attīstības komitejas vadītāju Česlavu Sikerski zemkopības ministrs Jānis Dūklavs uzsvērs, ka ES Kopējai lauksaimniecības politikai (KLP) nākamajā plānošanas periodā ir jāveicina lauksaimnieku konkurētspēja visās dalībvalstīs, t.sk. tiešo maksājumu izlīdzināšanā un taisnīgā lauku attīstības finansējuma noteikšanā, kas būs ieguldījums vienlīdzīgā un vienmērīgā lauku teritoriju attīstībā visā ES. Zemkopības ministrs komitejas vadītāju Česlavu Sikerski arī informēs par Latvijas prasību pabeigt tiešo maksājumu izlīdzināšanu, nodrošinot vienlīdzīgus konkurences apstākļus visu ES dalībvalstu lauksaimniekiem.

 

Kā zināms, 11 Latvijas zvejas kuģi saņēma atļauju 2017. gadā zvejot sniega krabjus Svalbāras zvejas apgabalos. Ar ES Vides, jūrlietu un zivsaimniecības komisāru Karmenu Vellu zemkopības ministrs Jānis Dūklavs pārrunās iespējas beidzot rast risinājumu situācijai, kurā Norvēģijas varas iestādes bez pamatojuma aizturēja Latvijas zvejas kuģi “Senators”, kas bija sācis zveju Svalbāras ūdeņos un kļuva par “ķīlnieku” labticīgai ES normatīvu ievērošanai. Jānis Dūklavs aicinās EK nevilcināties ar šā jautājuma risināšanu.
_________________________
Informāciju sagatavoja: Dagnija Muceniece
Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja
tālrunis: 67027070; mob.: 26534104
e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv.

  • Publicēts:
    03.03.2017