Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par laukaugiem

APPVA par laukaugiem var saņemt par hektāru skaitu, kas:

  • apstiprināts kā atbilstošs papildu valsts tiešajam maksājumam par laukaugu platībām 2009. gadā;
  • atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

 

Provizoriskā atbalsta likme 2015. gadā: ~15 EUR/ha