Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par cietes kartupeļiem

APPVA par par cietes kartupeļiem var saņemt:

  • par tādu kartupeļu cietes daudzumu tonnās, kāds apstiprināts kā atbilstošs papildu valsts tiešajam maksājumam par kartupeļu cieti 2011. gadā;
  • ja lauksaimnieks atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

 

Provizoriskā atbalsta likme 2015. gadā: ~92 EUR/ha