Atdalītais pārejas posma valsts atbalsts par platībām

APPVA par platībām var saņemt par hektāru skaitu, kas:

  • apstiprināts kā atbilstošs papildu valsts tiešajam maksājumam par laukaugu platībām 2006. gadā;
  • 2006. gadā ir noteikts kartupeļu audzēšanas līgumā ar cietes ražotāju.
  • atbilst VPM saņemšanas nosacījumiem.

 

Provizoriskā atbalsta likme 2015. gadā: ~10 EUR/ha