Grozījumi atbalsta pasākumam „Atbalsts par sausuma radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem”

Informācija par grozījumiem atbalsta pasākuma „Atbalsts par sausuma radītajiem zaudējumiem lauksaimniekiem”, ko plānots piešķirt saskaņā ar Komisijas Regulas (ES) Nr. 702/2014  25. pantu.
 

 

1)     Atbalsta mērķis:
Saskaņā ar Krīzes vadības padomes 2018. gada 26. jūnija ārkārtas sēdes protokolu (prot. Nr.1 1.§) tika atzīts, ka pavasara ilgstošais sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā ir definējamas, kā valsts mēroga dabas katastrofa. Kopš aprīļa beigām gandrīz visā Latvijas teritorijā tika novērota paaugstināta gaisa temperatūra un sausums. 2018.gada aprīlis ir bijis trešais siltākais novērojumu vēsturē, bet maijs ir bijis siltākais novērojumu vēsturē, un kopējais nokrišņu daudzums bija tikai 23,8 mm, kas veido 51 % zem mēneša normas. Paaugstināta gaisa temperatūra un zems nokrišņu daudzums turpinājās arī jūnijā un jūlijā. Jūnijā kopējais nokrišņu daudzums bija 43,9 mm, kas veido 40 % zem mēneša normas (73,3 mm), savukārt jūlijā kopējais nokrišņu daudzums bija 51,9 mm, kas veido 31 % zem mēneša normas (75,7 mm), kā rezultātā visā Latvijas teritorijā tika apgrūtināta kultūraugu sēja, dīgšana un attīstība, un sausuma dēļ šogad samazinājās arī kultūraugu raža, kas negatīvi ietekmēja saimniecību ieņēmumus un spēju segt saimniekošanas un saistību izdevumus.

 

Atbalstu sniegs saskaņā ar regulas Nr. 702/2014 25.pantu Atbalstu lauksaimniekiem izmaksās dotācijas veidā.
 

 

2)     Atbalsta intensitāte un attiecināmās izmaksas:
Pavasara ilgstošā sausuma izraisīto seku dēļ 2018. gadā lauksaimniekiem tika radīti zaudējumi 264 milj.euro  apmērā, t.sk., 163 milj.euro apmērā augkopības sektorā un 100,5 milj.euro apmērā lopkopības sektorā. Mazajiem lauksaimniecības ražotājiem tika radīti zaudējumi 9,70 milj.euro apmērā.

 

Latvijas iestādes plāno izmaksāt papildus jau piešķirtajiem 4,4 milj. euro daļēju kompensāciju 4 milj. euro apmērā. Atbalsts paredzēts mazajiem lauksaimniecības ražotājiem, kuriem ņemot vērā mazo ekonomisko mērogu ir grūtāk pārvarēt iepriekšējo gadu nelabvēlīgo laiku apstākļu radītās finanšu grūtības.
 

Katram pretendentam, kura platības nav apdrošinātas atbilstoši Regulas Nr.702/2014 9.punktam, atbalsta apmērs tiks samazināts par 50%.
 

 

 3)    Stimulējoša ietekme:
Regulas (ES) Nr. 702/2014 6. panta 5.punkta c) apakšpunkts paredz, ka šai kategorijai stimulējošā ietekme nav prasīta vai tiek uzskatīts, ka tai tā piemīt.

 

 

4)    Cita informācija:
Atbalsts šīs shēmas gadījumā tiks piešķirts tikai pēc tam, kad atbalsta shēma tiks atzīta par saderīgu ar LESD 108.panta 3. punktu un ka pasākuma piemērošanas datums būs Eiropas Komisijas lēmuma pieņemšanas datums.
Saskaņā Regulas (ES) Nr. 702/2014 1. panta 5.punkta b) apakšpunkta i) punktā noteikto, šim atbalstam nevērtē uzņēmuma atbilstību grūtībās nonākuša uzņēmuma statusam.
Latvijas iestādes apņemas apturēt jebkura atbalsta maksājumu saskaņā ar paziņoto atbalsta shēmu ikvienam uzņēmumam, kas guvis labumu no iepriekšēja nelikumīga atbalsta, kas atzīts par nesaderīgu saskaņā ar Komisijas lēmumu, līdz brīdim, kad uzņēmums ir atmaksājis vai pārskaitījis uz bloķēto kontu nelikumīgā un nesaderīgā atbalsta kopējo summu kopā ar atbilstošajiem atgūšanas procentiem. Latvijas iestādes apņemas izpildīt Regulas 702/2014 9.panta 7.punktā noteiktās publikācijas prasības.

 

Valsts līmeņa juridiskais pamats

Pielikums