Izmaiņas tiešos maksājumos 2011.gadā

Atdalītais PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem tiek aizstāts ar jaunu shēmu – atdalīto PVTM par liellopiem.

Jauno atdalīto PVTM par liellopiem varēs saņemt par telēm, buļļiem un vēršiem, kas:

 • sasnieguši 8 mēnešu vecumu;
 • bija reģistrēti un atradās ganāmpulkā uz 31.decembri 2010.gadā saskaņā ar Lauksaimniecības datu centra (LDC) datiem;
 • turēti ganāmpulkā no 2010.gada 1.jūlija līdz 31.decembrim 2010.gadā.

SVARĪGI: Lai 2011.gadā saņemtu atdalīto PVTM par liellopiem ir jāiesniedz Platību maksājumu iesniegums LAD Reģionālajās lauksaimniecības pārvaldēs vai elektroniski izmantojot EPS sistēmu līdz šī gada 16.maijam. Speciāla atzīme iesnieguma veidlapā nav jāveic.

 


Lauksaimnieks var pretendēt uz VPM par kaņepju platībām, ja:

 • kaņepju audzēšanā izmanto sertificētas kaņepju sēklas (izņemot „Finola” un „Tiborszallasi”);
 • piedalās kaņepju tetrahidrokanabinola (THC) monitoringā;
 • audzē kaņepju šķirnes, kurās THC saturs nepārsniedz 0,2 %.

Pretendējot uz VPM par kaņepju platībām dalība THC monitoringā ir obligāta un par to tiks iekasēta dalības maksa (8,- Ls) saskaņā ar Valsts augu aizsardzības dienesta cenrādi.
Veikti precizējumi VPM saņemšanas nosacījumos:

VPM var saņemt par LIZ, ja zeme ir bijusi labā lauksaimniecības stāvoklī 2003.gada 30.jūnijā un:

 • tajā nav invazīvo latvāņu ģints augu sugu;
 • tajā, rēķinot uz 1 ha , nav vairāk par 50 atsevišķi augošiem kokiem, kā arī nav koku vai krūmu puduru, kas aizņem vairāk nekā 0,01 ha lielu platību;
 • tajā nav vilkvālīšu vai tā nav mitrzeme, kura laikposmā no 15.maija līdz 15.septembrim ir klāta ar ūdeni ilgāk nekā 4 nedēļas pēc kārtas un kura nav piemērota kultūraugu audzēšanai, lopbarības ieguvei, zāles pļaušanai un lopu ganīšanai;
 • tā ir lauksaimnieka īpašumā vai valdījumā (lietošanā) kārtējā gada 15.jūnijā;
 • tās minimālā kopējā atbalsttiesīgā platība ir vismaz 1 ha, bet katra lauka (vienlaidus zemes gabals, kurā audzē 1 lauksaimniecības kultūru) platība ir vismaz 0,3 ha

 


Pretendējot uz atbalstu, lauksaimniekam arī jāņem vērā, ka ir veiktas izmaiņas un ir papildinātas atsevišķas LLVN prasības:

 • lauksaimniecībā izmantojamo zemi apstrādā ar augsnes mitruma režīmam atbilstošu lauksaimniecības tehniku, nodrošinot, ka lauksaimniecības tehnikas riepu dziļums nepārsniedz 30 cm un to garums vienlaidus nepārsniedz 40m;
 • rugaini vai sauso zāli aizliegts dedzināt uz lauka;
 • platības, kuras izmanto enerģijas kultūraugu – klūdziņu prosas, miežubrāļa audzēšanai un kurās enerģijas kultūraugi ziedēšanas fāzi ir sasnieguši iepriekšējā gadā zāli nopļauj līdz kārtējā gada 1.maijam;
 • lauksaimniecībā izmantojamās zemes daļu, kuras nogāzes garums ir vismaz 20 m un slīpums ir lielāks par 10 grādiem, no kārtējā gada 1.oktobra līdz nākamā gada 31.martam nodrošina vismaz ar minimālu kultūraugu veģetāciju vai saglabā rugaini.

 


Ar 2011.gada janvāri stājas spēkā arī savstarpējās atbilstības pārvaldības prasības, kas attiecas uz sabiedrības, dzīvnieku un augu veselības aizsardzību.

 


Vēršam Jūsu uzmanību, ka ar 2011.gadu tiek pārtrauktā pieteikšanās uz:

 • Atdalīto PVTM par nokautiem vai eksportētiem liellopiem;
 • Atdalīto PVTM par lopbarības platībām.