Latvijas prezidentūra ES Padomē

   
 

Zemkopības ministrijas prezidentūras prioritātes

 

Informācija par Zemkopības ministrijas galvenajiem sasniegumiem Latvijas prezidentūras ES Padomē laikā

Zemkopības ministrijas panāktais:

Bioloģiskās lauksaimniecības regula

Kopējās lauksaimniecības politikas vienkāršošana

Dzīvnieku veselības regula

Daudzgadu plāns Baltijas jūras mencu, reņģu un brētliņu krājumiem

Pilnīga izkraušanās pienākuma ieviešana

Zemkopības ministrijas paveiktais skaitļos:

Organizēta gatavošanās un vadītas:

sešas ES Lauksaimniecības un zivsaimniecības ministru padomes sanāksmes,

13 ES Padomes Īpašās lauksaimniecības komitejas sanāksmes,

108 ES Padomes darba grupu sanāksmes.

Latvijas prezidentūra pārstāvēta starptautisko organizāciju sanāksmēs (piemēram, ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) darba grupā Romā, ANO Meža forumā Ņujorkā)

Zemkopības ministrijas speciālisti piedalījušies 14 Latvijas prezidentūras pasākumu organizēšanā Rīgā.