Slovākijas prezidentūra

Galvenās vispārīgās Slovākijas prezidentūras prioritātes ir: ekonomiski stipra Eiropa, moderns vienotais tirgus, ilgtspējīgas migrācijas un patvēruma politikas, globāli iesaistīta Eiropa.

Lauksaimniecības jomā Slovākijas prezidentūra meklēs veidus kā stiprināt lauksaimnieku vietu pārtikas piegādes ķēdē ar mērķi pieņemt Padomes secinājumus par šo jautājumu. Jūlijā sākumā par šo jautājumu notika starptautiska konference, par kuras rezultātiem sagaidāms prezidentūras ziņojums. 
 

Ņemot vērā pašreizējo krīzi lauksaimniecības produktu tirgū, prezidentūra cieši sekos līdzi situācijas attīstībai, iekļaujot šo jautājumu diskusijām ministru padomes sanāksmēs.  Prezidentūras mērķis ir izvērtēt jau pieņemtos pasākumus un kur nepieciešams piedāvāt jaunus pasākumus, lai stabilizētu lauksaimniecības tirgus.
 

Prezidentūra pievērsīsies arī līdz šim paveiktā vienkāršošanas procesa izvērtēšanai, ar mērķi identificēt tālākus veidus kā atvieglot administratīvo slogu. Slovākijas prezidentūra arī plāno turpināt Nīderlandes prezidentūras aizsākto diskusiju par Kopējās lauksaimniecības politikas pīlāru nākotni.
 

Slovākijas prezidentūra turpinās darbu pie bioloģiskās lauksaimniecības regulas tālākās virzības, balstoties uz progresu, ko panākusi Nīderlandes prezidentūra.
 

Mežsaimniecības jomā prezidentūra palīdzēs ieviest ES Meža stratēģiju. Galvenās aktivitātes būs saistībā ar vadošo principu par globālo mežu atbildību. Prezidentūra vēlas sagatavot un pieņemt kopējas ES nostājas dalībai daudzpusējās starpvaldību organizācijās. Prezidentūra vēlas redzēt ES kā globālu līderi ilgtspējīgas mežu apsaimniekošanas veicināšanā un nodrošināt, ka tiek pieņemta skaidra nostāja saistībā ar starptautiskā dialoga par mežiem attīstību.
 

Zivsaimniecības jomā prezidentūras galvenais uzdevums būs zvejas kvotu noteikšanas regulas 2017.gadam.