Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā

 • Joma:
  Dabas resursu, lauksaimnieciskās ražošanas un pārstrādes politika
 • Kategorija:
  Noteikuma projekts
 • Teritorija:
 • Publikācijas datums:
  12.03.2020
 • Atbildīgais:
  Ilze Magone

Ministru kabineta noteikumu projekts “Augu karantīnas noteikumi”

Aptauja beidzās 26.03.2020

Sabiedrības līdzdalībai tiek virzīts Ministru kabineta noteikumu projekts “Augu karantīnas noteikumi” un tā anotācija.
 
Savus iebildumus par minēto noteikuma projektu Jums ir iespējams izteikt tā izstrādātājam:
 

 

Gunitai Šķupelei
Valsts augu aizsardzības dienesta
Augu karantīnas departamenta direktorei
26337845, gunita.skupele[at]vaad.gov.lv

 

vai


Ilzei Magonei
Zemkopības ministrijas
Lauksaimniecības departamenta
Lauksaimniecības resursu nodaļas vecākai referentei
67027258, ilze.magone[at]zm.gov.lv

Darba plāns

 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020