Precizēta atbalsta piešķiršanas kārtība Natura 2000 meža teritorijām

Iesniegums par atbalsta piešķiršanu vairs nav jāiesniedz papīra formā, bet mežu platības, par kurām ir iespēja saņemt kompensācijas maksājumu, varēs identificēt Lauku atbalsta dienesta elektroniskajā pieteikšanās sistēmā.

 

Šī gada martā tika pieņemti Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 7. aprīļa noteikumos Nr. 171 "Noteikumi par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību vides, klimata un lauku ainavas uzlabošanai 2014.-2020. gada plānošanas periodā".

 

Valsts meža dienests informē, ka saskaņā ar šiem grozījumiem, ir stājušās spēkā dažas būtiskas izmaiņas, kas jāņem vērā meža īpašniekiem, kuri vēlas pieteikties kompensācijas maksājumam par saimnieciskās darbības ierobežojumiem mežam Natura 2000 teritorijā –

 1. Lai saņemtu atbalstu par meža zemju platību Natura 2000 teritorijā, saimnieciskās darbības ierobežojumam un meža inventarizācijai jābūt spēkā uz kārtējā gada 1. martu;
 2. Meža īpašniekam atbalsta maksājumam jāpiesakās elektroniski, izmantojot Lauku atbalsta dienesta elektronisko pieteikšanās sistēmu. 

 

 

Detalizētāka informācija šeit

 

Sākot ar 11. aprīli Lauku atbalsta dienestā ir atvērta pieteikšanās atbalsta maksājumam meža īpašniekiem par aprobežotajām Natura 2000 un mikroliegumu meža teritorijām.

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Andris Ziemelis, tālr. 67221092, Meža un vides aizsardzības daļa

 

 

 Sākotnēji publicēts 11.04.2017.

 • Publicēts:
  11.04.2017

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020