2018. gadā atjaunota lielāka meža platība nekā 2017. gadā

2018. gadā atjaunota lielāka meža platība nekā 2017. gadā

Kā liecina Valsts meža dienesta apkopotā informācija par meža atjaunošanu valstī, 2018. gadā Latvijā kopā atjaunoti 41,1 tūkst. hektāri meža, no kuriem valsts mežā atjaunoti 14,9 tūkst. hektāri, savukārt pārējo īpašnieku mežā atjaunoti – 26,2 tūkst. hektāri. 2018. gada atjaunošanas apjomi ir par 0,7 tūkst. hektāriem lielāki nekā 2017. gadā

 

Meža atjaunošana Latvijā, tūkst. ha

 

Meža īpašnieki biežāk izvēlas dabisko meža atjaunošanu, taču kvalitatīvāku kokaudzi iespējams iegūt, izmantojot selekcionētu stādmateriālu. 2018. gadā privāto mežu īpašnieki dabiski atjaunojuši 20,6 tūkst. hektārus meža, kas ir 78,6% no visas privātajos mežos atjaunotās platības, bet sējot vai stādot ir atjaunoti 5,6 tūkst. hektāri jeb 21,4 %. Visas galvenās īpašības jaunajam kociņam ir ietvertas jau sēkliņā, tādēļ, atjaunojot mežu sējot vai stādot, vajadzētu izmantot tikai kvalitatīvu, selekcionētu meža reproduktīvo materiālu, tādējādi nodrošinot augstvērtīgu mežaudzi nākotnē.

 

Ministru kabineta noteikumos ir noteikts, ka meža atjaunošana jāveic piecu gadu laikā pēc cirtes gada vai citu faktoru ietekmes iestāšanās gada, izņemot purvājā, niedrājā, dumbrājā un liekņā, kur mežs jāatjauno 10 gadu laikā pēc cirtes gada.

 

Jāatcerās, ka silā, mētrājā, lānā, grīnī, slapjajā mētrājā, viršu ārenī, viršu kūdrenī, mētru ārenī un mētru kūdrenī – mežaudze jāatjauno ar priedi. Priedei jāaizņem vismaz 80 procenti no noteiktā minimāli nepieciešamā kopējā ieaugušo koku skaita.

 

 

Valsts meža dienests iesaka privāto mežu īpašniekiem savlaicīgi plānot meža atjaunošanas darbus. Jāizvērtē gan augsnes sagatavošanas nepieciešamība, gan jāizvēlas piemērotākais meža atjaunošanas paņēmiens. Jāizplāno, kā labāk veikt meža atjaunošanu, ja sējot vai stādot, tad laikus jāpasūta meža atjaunošanai nepieciešamais stādāmais materiāls, jo pēdējos gados pieprasījums pēc stādiem aug.

 

Informāciju sagatavoja :

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Andra Grava, tālr. 26214264, VMD operatīvā dežurante

 

Sākotnēji publicēts 25.07.2019.

  • Publicēts:
    25.07.2019

Darba plāns

  • Uzticības tālrunis
  • KNAB
  • Mizgrauzis
  • ZM klientu apkalpošanas centrs
  • valsts ir internetā
  • Lauksaimniecības skaitīšana 2020