2018. gadā izcirsti 12,86 miljoni kubikmetru koksnes

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas 2018. gadā faktiski izcirstais koksnes apjoms ir 12,86 miljoni kubikmetru, no kuriem 5,94 miljoni kubikmetru  (46,2 %  no kopējā izcirstā koksnes apjoma)  iegūti    valsts   mežos un 6,92 miljoni kubikmetru  (53,8 %  no kopējā  izcirstā koksnes apjoma)  iegūti pārējos mežos (privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku mežos). 

 

2018. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kopā nocirstās koksnes apjoms ir par 1,42 milj. kubikmetriem vairāk. Izcirstās koksnes apjoms valsts mežos ir par 0,19 milj. kubikmetriem lielāks kā pagājušajā gadā, bet pārējos mežos tas ir palielinājies par 1,23 milj. kubikmetriem un sasniedzis pēdējos desmit gados lielāko izcirstās koksnes apjomu. Valsts mežos ir izcirsts par 0,98 miljoniem kubikmetru mazāk kā pārējos mežos. 

 

Valsts mežos maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu nosaka 2015. gada 16. novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 718, savukārt koku ciršanas kārtība pārējos mežos ir noteikta Meža likumā. 

 

Par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību meža īpašniekam vai tiesiskajam  valdītājam līdz 1. februārim ir jāiesniedz pārskats Valsts meža dienestam, to nosaka Meža likums. Izplatītākais mežsaimnieciskās darbības veids ir koku ciršana, jaunaudžu kopšana un meža atjaunošana. Pārskatos uzrādītā informācija  par faktiski izcirsto koksnes daudzumu tiek  fiksēta Valsts meža dienesta ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (Meža valsts reģistrā).

 

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr., 67210366, Valsts meža dienesta preses sekretāre

Sīkāka informācija: Normunds Knēts, tālr. 29175375, VMD Meža resursu pārvaldības departamenta direktora vietnieks

 

Sākotnēji publicēts 15.03.2019.

 • Publicēts:
  15.03.2019

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020