2019. gadā izcirsti 13,34 miljoni kubikmetru koksnes

Pēc Valsts meža dienesta apkopotās informācijas 2019. gadā faktiski izcirstais koksnes apjoms ir 13,34 miljoni kubikmetru, no kuriem 6,63 miljoni kubikmetru  (49,7% no kopējā izcirstā koksnes apjoma) iegūti valsts mežos un 6,71 miljoni kubikmetru    (50,3% no kopējā izcirstā koksnes apjoma) iegūti pārējos mežos*.

 

2019. gadā, salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, kopā nocirstās koksnes apjoms ir par 0,48 milj. kubikmetriem vairāk. Izcirstās koksnes apjoms valsts mežos ir par 0,69 milj. kubikmetriem lielāks kā pagājušajā gadā, bet pārējos mežos tas ir samazinājies par 0,21milj. kubikmetriem, bet kopumā  pārējos mežos ir izcirsts par 0,08 miljoniem kubikmetru vairāk  kā valsts mežos. Pavisam kopā nocirstās koksnes apjoms ir sasniedzis lielāko izcirstās koksnes apjomu kopš uzskaites sākuma.

 

Šādu izcirsto apjomu Valsts meža dienests skaidro ar to, ka meža īpašnieki cerēja uz augstām kokmateriālu uzpirkšanas cenām, jo 2018. gadā koksnes cena bija augsta un pēc inerces augsta cena arī tika gaidīta arī 2019. gadā. Iespējams, ka informācija par Dabas skaitīšanu un neziņa par turpmāko meža īpašniekos izsauca ažiotāžu, kas rezultējās ar aktīvāku koku ciršanu. Kā vēl viens iemesls ciršanas apjoma palielinājumam pārējos mežos varētu būt tas, ka juridiskās personas laicīgi slēgušas līgumus par koksnes piegādēm, kuru izpildei tika veikta koku ciršana, neskatoties un to, ka koksnes cenas bija kritušās.

 

Informācijai.

Valsts mežos maksimāli pieļaujamo koku ciršanas apjomu pieciem gadiem nosaka 2015. gada 16. novembra Ministru kabineta rīkojums Nr. 718.  Savukārt   pārējos mežos  maksimāli pieļaujamais koku ciršanas apjoms netiek regulēts.

 

Par iepriekšējā kalendārajā gadā veikto mežsaimniecisko darbību meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs līdz 1. februārim iesniedz pārskatu Valsts meža dienestam, to nosaka Meža likums. Izplatītākais mežsaimnieciskās darbības veids ir koku ciršana, meža atjaunošana un jaunaudžu kopšana. Pārskatos uzrādītā informācija par faktiski izcirsto koksnes daudzumu tiek  fiksēta Valsts meža dienesta Ģeogrāfiskās informācijas sistēmā (Meža valsts reģistrā).

 

*Pārējie meži – privāto meža īpašnieku, pašvaldību un citu meža īpašnieku meži 

 

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Informāciju sagatavoja: Kristīne Paidere, tālr. 28300474, VMD Mežsaimniecības daļas vecākā referente

 

Sākotnēji publicēts 30.04.2020.

 • Publicēts:
  30.04.2020

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā