21. marts – Starptautiskā meža diena

Starptautiskā meža diena 21. martā tiek atzīmēta jau septīto reizi, pirmo reizi tas tika darīts 2012. gadā, katru gadu Starptautiskajai meža dienai ir sava tēma un devīze, šogad tā ir Mežs un ilgtspējīga pilsēta.

 

Starptautiskā meža diena tika iedibināta ar nolūku, lai pievērstu uzmanību meža nozīmei cilvēku dzīvē, tā nozīmīgo lomu vides ilgtspējības saglabāšanā un pārtikas nodrošināšanā.

 

2018. gada galvenā tēma ir Mežs un pilsētas – lai pievērstu uzmanību un parādītu, ka mežam un kokiem ir liela nozīme pilsētas dzīvē. Aicinājums ir padarīt vietas, kur dzīvot – pilsētas, zaļākas, veselīgākas un laimīgākas. Parasti tiek runāts par meža ilgtspējīgu apsaimniekošanu, bet arī pilsētas var apsaimniekot ilgtspējīgi.

 

Meža ilgtspējīga apsaimniekošana pastāvīgi ir karsta diskusiju tēma gandrīz visās valstīs – kā labāk apsaimniekot mežu pašreizējo un nākamo paaudžu labā.

 

Bet Starptautiskajā meža dienā ir lietderīgi atcerēties, cik liela nozīme mežam un kokiem ir pilsētā–

 • Koki un meži uzglabā skābekli, kas palīdz mazināt klimata pārmaiņu ietekmi pilsētās un to apkārtnēs.
 • Koki uzlabo vietējo klimatu – palīdzot ietaupīt apkurei nepieciešamo enerģiju par 20-50%.
 • Pareiza koku izvietošana pilsētā vasaras laikā var atdzesēt gaisu līdz pat 8o C, tā samazinot gaisa kondicionēšanas vajadzības par 30%.
 • Koki pilsētā ir lieliski gaisa filtri, tie absorbē gaisa piesārņojumu.
 • Koki samazina trokšņa piesārņojumu.
 • Mežs pilsētas teritorijā un ap to palīdz filtrēt un regulēt ūdeni, veicinot kvalitatīvu saldūdens piegādi. Mežs arī aizsargā ūdenstilpes un novērš plūdus, jo tie uzglabā ūdeni savos zaros un augsnē.
 • Labi apsaimniekots mežs pilsētā un ap to nodrošina un palielina bioloģisko daudzveidību.
 • Mežs pilsētā un tās apkārtnē  veicina aktīvu un veselīgu dzīvesveidu, uzlabo garīgo veselību un novērš slimības.

   

Starptautiskā Meža diena dibināta 2012. gadā ar ANO Ģenerālās Asamblejas rezolūciju. Lai gan svētku diena ir dibināta pavisam nesen, sākotnējie pamati meklējami jau 1971. gadā, kad ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācija ieviesa Pasaules Meža dienu, kā arī nesenākā pagātnē, kad starptautiskais Mežsaimniecības izpētes centrs dibināja Meža dienu (2007). Šobrīd abi minētie pasākumi vairs neeksistē, taču vietā radies jauns – Starptautiskā Meža diena. Tās mērķis – palielināt vispārējo informētību par mežu nozīmību un iespējām, ko tas var sniegt tagadnes un nākotnes paaudžu vajadzību apmierināšanai.

 

Aspekta pilsēta un mežs skatījumā, Rīga ir zaļa pilsēta. Rīgas pilsētai pieder mežs ne tikai Pierīgā un pašā pilsētas teritorijā, bet arī Limbažu novadā, un kopējā meža zemes platība ir 58 tūkstoši hektāru. Pilsētas mežus apsaimnieko Rīgas pilsētas pašvaldībai piederošs uzņēmums SIA "Rīgas meži", kas nodrošina meža zemes apsaimniekošanu, garantējot ilgtspējīgu vides attīstību, nākotnes paaudžu ekonomisko, ekoloģisko un sociālo vajadzību apmierināšanu un bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu.

 

Latvijā Meža dienu tradīcija aizsākās jau pirmajā Latvijas brīvvalsts laikā un gadiem ejot, nav zaudējusi savu pirmsākumu ideju, jo šogad ir deviņdesmitā gadadiena kopš pirmā Meža dienu pasākuma, kas notika 1928. gadā  Varakļānos. Meža dienas notika un notiek katru pavasari visos Latvijas novados, lai gan, pēdējie gadi ir ieviesuši dažas izmaiņas un atsevišķi pasākumi tiek rīkoti arī rudenī. Meža dienu 2018 devīze ir “Iepazīsties – mežs!”. Valsts meža dienests šajā gadā ir saplānojis 101 Meža dienu pasākumu visās struktūrvienībās.

 

Informāciju sagatavoja –  Selva Šulce, t. 67210366,  VMD Preses sekretāre

                                             Publicitātes foto: The Food and Agriculture Organization

 

Sākotnēji publicēts 21.03.2018

 • Publicēts:
  21.03.2018

Darba plāns

 • Uzticības tālrunis
 • KNAB
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā