Alūksnes, Gulbenes, Smiltenes mežniecībās apmeklētājus pieņem, iepriekš piesakoties

Ziemeļaustrumu virsmežniecībā, izvērtējot Covid-19 izplatības būtisko pieaugumu valstī, Alūksnes, Gulbenes un Smiltenes mežniecībās no 2020. gada 15. oktobra klientu apkalpošana klātienē tiks organizēta pēc iepriekšējas pieteikšanās. Mežniecībās tiks nodrošināti visi pakalpojumi.

Lai pēc iespējas mazinātu riskus, Ziemeļaustrumu virsmežniecība aicina mežniecības un virsmežniecības administrācijas apmeklējumu klātienē iepriekš pieteikt pa tālruni.

 

 • Alūksnes mežniecība: t. 29123446, 28375631 ;

 aluksnes.meznieciba@ ziemelaustrumi.vmd.gov.lv  

 

 • Gulbenes mežniecība: t. 26411406, 26186477 ;

gulbenes.meznieciba@ ziemelaustrumi.vmd.gov.lv:  

    

 • Smiltenes  mežniecība : t. 26514445, 28659146 ;

 smiltenes.meznieciba@ ziemelaustrumi.vmd.gov.lv    

 

 • Virsmežniecības administrācija: t. 25482199, 26442470 ;

medību jautājumos t. 29474104 (L. Kļaviņš) ;

vm@ ziemelaustrumi.vmd.gov.lv                                                                                   

 

Virsmežniecība iesaka aktīvi izmantot iespēju iestādei adresētos iesniegumus iesniegt tiešsaistē

Meža valsts reģistrā, vai rakstot uz virsmežniecības oficiālo e-pasta adresi, vai izmantojot

pasta starpniecību, vai atstājot pastkastītē pie mežniecībām, tādā veidā maksimāli

samazinot saskarsmi.

Lūdzam šajā periodā atturēties no virsmežniecības administrācijas un mežniecību apmeklējuma klātienē!

 

 

 

Informāciju sagatavoja – Selva Šulce, tālr. 67210366, VMD Preses sekretāre

Sākotneji publicēts 15.10.2020

 • Publicēts:
  15.10.2020

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā