Apliecinājumi koku ciršanai – attālināti

Valsts meža dienests lūdz meža īpašniekus šajā periodā, kad  visā valstī  ir izsludināta ārkārtējā situācija ar mērķi ierobežot Covid-19 izplatību, atturēties no klātienes apmeklējuma mežniecībās. Iesniegumus ir iespējams iesniegt attālināti, tie visi tiek izskatīti un atbildes uz tiem sagatavotas, ievērojot normatīvo aktu prasības un termiņus.

 

Saņemot meža īpašnieka vai tiesiskā valdītāja iesniegumu koku ciršanai, mežniecība to pārbauda, izvērtē un 30 dienu laikā atbild – vai nu  izsniedz Apliecinājumu koku ciršanai, vai paziņo par atteikumu izsniegt to.

 

Iespējas attālināti iesniegt iesniegumu koku ciršanai:

 • Iesniegt iesniegumu kā elektronisku dokumentu, parakstītu ar drošu elektronisko parakstu.

 

 1. Elektroniski aizpilda iesniegumu  https://www.vmd.gov.lv/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/meza-ipasniekiem/valsts-meza-dienests/statiskas-lapas/iesnieguma-?id=805#jump
 2. Iesniegumu un pievienotos papildus dokumentus, ja tādi ir (pilnvara, cirsmas skice, mērījumu lapa), nosūta uz izvēlētās mežniecības e-pasta adresi. >> Mežniecību e-pasta adreses
 3. Mežniecība informē iesnieguma iesniedzēju par pieņemto lēmumu un nepieciešamību veikt valsts nodevas apmaksu.

Valsts nodevu samaksā internetbankā
(saņēmējs: Valsts kase, Nr. 90000050138
konts: LV37TREL1060160919900
saņēmēja iestāde: Valsts kase, BIC kods TRELLV22)    

 1. Maksājuma uzdevuma kopiju elektroniski nosūta uz izvēlētās mežniecības

e-pasta adresi, mežniecība pārbauda šo informāciju un apliecinājumu koku ciršanai nosūta kā elektronisku dokumentu uz iesniedzēja norādīto e-pasta adresi. Meža īpašnieks saņemto apliecinājumu koku ciršanai var izdrukāt.

 

Mežniecība atbildi par pieņemto lēmumu sniedz tādā veidā, kā meža

īpašnieks vai tiesiskais valdītājs ir norādījis iesniegumā.

 

 • Atstājot pasta kastītē pie mežniecības. Mežniecība sniegs atbildi, ņemot vērā iesniegumā norādīto apliecinājuma saņemšanas veidu.

 

Uzmanību!

Iesniedzot iesniegumus, izmantojot pasta starpniecību vai atstājot pasta kastītē pie mežniecības, ja iesniegumā ir norādīts, ka Apliecinājumu koku ciršanai vēlas saņemt mežniecībā klātienē, tad telefoniski ir jāveic iepriekšēja pierakstīšanās dokumenta saņemšanai. >> Mežniecību tālruņi

 

INFORMĀCIJAI

Lai uzsāktu koku ciršanu mežā ir nepieciešams apliecinājums koku ciršanai, kuru var saņemt iesniedzot iesniegumu Valsts meža dienesta struktūrvienībā. Apliecinājumu izsniedz mēneša laikā no iesnieguma reģistrēšanas Valsts meža dienestā.
Apliecinājums ir Valsts meža dienesta izsniegts dokuments, kas apliecina konkrētās plānotās darbības likumību un ir uzskatāms par šīs darbības atļauju.  

 

Informāciju sagatavoja:

Mārīte Balode, tālr. 28694002, VMD Meža resursu pārvaldības departaments

Kristīne Paidere, tālr. 28300474, VMD Mežsaimniecības daļa

 

Sākotnēji publicēts 25.03.2020.

 • Publicēts:
  25.03.2020

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā