Dabas aizsardzības pārvalde izsniegusi atļaujas limitētai zosu ieguvei

INFORMĀCIJAI! Lai mazinātu postījumus, ko migrējošās zosis pavasarī var nodarīt lauksaimniecības kultūrām, Dabas aizsardzības pārvalde šogad ir izsniegusi 142 atļaujas limitētai zosu ieguvei pavasarī. Limitētā zosu ieguve atļauta tikai stingri noteiktās platībās līdz 31. maijam. Limitēto zosu ieguvi kontrolēs gan Dabas aizsardzības pārvalde, gan Valsts meža dienests.

 

Dabas aizsardzības pārvalde kopumā atļāvusi iegūt ne vairāk kā 1000 zosu indivīdus no šādām sugām - sējas zoss (Anser fabalis), baltpieres zoss (Anser albifrons) un Kanādas zoss (Branta canadensis).

 

Limitētā zosu ieguve atļauta tikai ar rakstisku pilnvaru vai vienošanos apliecinošu dokumentu, kas dod tiesības veikt medības konkrētajā teritorijā. Zosis drīkst iegūt un atbaidīt tikai mednieki, ievērojot medības reglamentējošos normatīvos aktus un uzrādot Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtās atļaujas kopiju un pirms tam aizpildot pieprasīto dokumentāciju. Aizliegts lietot svinu saturošu munīciju. Zosu ieguve un atbaidīšana atļauta tikai diennakts gaišajā laikā, kad zosis nolaidušās lauksaimniecības zemēs. Ja zosis paceļas spārnos, ieguve un atbaidīšana jāpārtrauc.

 

Informācija no DAP: Zemnieku saimniecībām izsniedz atļaujas migrējošo zosu atbaidīšanai no sējumiem

 

Papildus informācija pieejama Dabas aizsardzības pārvaldē, zvanot uz tālruni: 67509766 vai rakstot uz e-pastu:  daba@daba.gov.lv.

 

Skaidrojumu par zosu indivīdu ieguves atļauju nosacījumiem lasīt šeit>>>

 

 

Selva Šulce, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

Informāciju sagatavoja: Ilgvars Zihmanis, tālr. 67212776 , Valsts meža dienesta Medību daļa

 

Sākotnēji publicēts 17.03.2020.

 • Publicēts:
  17.03.2020

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā