Egļu astoņzobu mizgrauža apdraudējums egļu audzēm

Egļu astoņzobu mizgrauzis (Ips typographus) ir visagresīvākais un visbīstamākais meža kaitēklis – pēc nodarītā kaitējuma apjomiem šis kukainis ieņem pirmo vietu gan Latvijā, gan arī citur pasaulē. Mizgrauzis dod priekšroku novājinātiem kokiem – tostarp, vēja izšūpotām, ar sakņu trupi inficētām vai kāda cita iemesla dēļ augšanā atpalikušām eglēm, tomēr, ja mizgrauzis savairojas masveidā, tad tas var bojāt arī pilnīgi veselas egles. Pavasarī mizgrauža vaboles sāk lidot, kad zemsegas temperatūra paceļas virs 10˚C, bet gaisa temperatūra nav zemāka par 15˚C.

 

Aizvadītajā gadā egļu astoņzobu mizgrauža savairošanās bija krietni vien mazāka nekā tika prognozēta, kas iespējams skaidrojams ar vēso pavasari, jo kopumā šī kaitēkļa savairošanās ir atkarīga no laikapstākļiem. Tā kā šobrīd nav iespējams prognozēt, kāda situācija būs tekošajā gadā, tad tāpat kā pērn, arī šogad ir nepieciešam ievērot atsevišķus drošības pasākumus. Valsts meža dienests jau informēja, ka līdz 1. aprīlim vajadzētu pilnībā pabeigt egļu audžu izstrādi, un līdz aprīļa mēneša vidum vajadzētu izvest no meža visus  skuju koku kokmateriālus. Šī prasība var neattiekties vien uz tām cirsmām, kurām vismaz 500 m attālumā neatrodas citas vidēja vecuma un pieaugušas egļu audzes.

 

Svarīgi, ko varētu darīt meža īpašnieki, kuru īpašumā ir egļu audzes, būtu egļu vizuāla apskate. Īpašniekam maija otrajā pusē un jūnija sākumā ieteicams apsekot savā īpašumā esošās egļu audzes, kas vecākas par 40 gadiem – vai koku stumbros nav novērojami, mazi (ap 1 mm diametrā) caurumiņi un svaigas kukaiņu grauzumu nobiras pie koka pamatnes. Ja gadījumā mežā konstatētas šādas aizdomīgas egles, nekādā gadījumā šos kokus nedrīkst cirst un izvest no meža mizgraužu lidošanas laikā, bet par šiem novērojumiem vajadzētu pēc iespējas ātrāk ziņot Valsts meža dienestam, vēršoties kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un informējot par esošo situāciju.

 

Mežaudžu platību, kuras atļauts nocirst sanitārajā vienlaidus cirtē, sadalījums pa bojājumu cēloņiem 2020.gadā. No kaitēkļiem egļu astoņzobu mizgrauzis – 576 ha.

Mežaudžu platību, kuras atļauts nocirst sanitārajā vienlaidus cirtē, sadalījums pa bojājumu cēloņiem 2020.gadā.  No kaitēkļiem egļu astoņzobu mizgrauzis – 576 ha.

 

Sīkāka informācija: Maija Štokmane, tālr. 67220065, VMD Meža un vides aizsardzības daļa.

Sākotnēji publicts 30.04.2021.

 • Publicēts:
  30.04.2021

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā