Erasmus+ projekts Latvijā

Erasmus+ projekts Latvijā

No šī gada 29. augusta vienu nedēļu Latvijā viesosies ARCH (Skotijas nevalstiskā organizācija) pārstāvji, kuru uzdevums ir veicināt attiecīgās jomas speciālistu izglītību dabas un kultūras mantojuma jomā. Jau vairākus gadus, sadarbībā ar Erasmus+ projektu, astoņiem interesentiem no Skotijas ir iespēja iepazīt Latvijas dabas un kultūras daudzveidību.

 

Katram no speciālistiem ir savas intereses, tāpēc projekta īstenošanai tiek piesaistīti arī pārstāvji no Zemkopības ministrijas, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava”, Latvijas valsts mežiem, Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras "Meža pētīšanas stacija", Dabas aizsardzības pārvaldes un Latvijas Dabas fonda.

 

Šajā gadā nozares profesionāļi apmeklēs Ķemeru nacionālo parku, kurā ir vairākas nozīmīgas dabas vērtības. Piemēram, tajā ir ap 97 aizsargājamām augu sugām, tostarp orhideju, retu sūnu, ķērpju un sēņu sugas. Ķemeru nacionālais parks ir mājvieta retām un apdraudētām dzīvnieku sugām -  ūdram, melnajam stārķim, jūras ērglim, mazajam ērglim,  griezei, dīķa naktssikspārnim un citām. Ķemeru nacionālais parks ir iekļauts Eiropas īpaši aizsargājamo dabas teritoriju tīklā Natura 2000.

 

Vēl projekta dalībnieki dosies uz Lubāna mitrāju, šī vieta ir zināma ar to, ka tajā ligzdo bridējputns ķikuts, kurš ir globāli apdraudēta putnu suga. Dabas liegums Ir izveidots, lai nodrošinātu lielākā Latvijas ezera, purvu, meža masīvu un mitrāju aizsardzību ap Lubāna ezeru. Šajā kompleksā ir sastopami izcili Latvijā un Eiropas Savienībā īpaši aizsargājami biotopi, un tur ir arī daudzveidīga augu un dzīvnieku valsts. Lubāns ir ievērojams ar plašākajām palienu pļavām Latvijā. Arī Lubāna mitrājs ir iekļauts Eiropas Savienībā izveidotajā Natura 2000 teritoriju tīklā.

 

Skotijas pārstāvji uzskata, ka latvieši ir vairāk vienoti ar dabu, Latvijā cilvēki dodas medībās, makšķerēt, vāc ogas un sēnes, Skotijā tas ir mazāk izplatīts. Lai gan Latvijas teritorijas platība ir par 14 000 kvadrātkilometriem mazāka, mežs Latvijas teritorijā ir par 30% vairāk nekā Skotijā.

 

“Erasmus+” ir Eiropas Savienības programma, kas atbalsta izglītību, apmācības, jaunatnes un sporta jomu Eiropā.

 

Skotijas pārstāvju delegācija Latvijā 2018. gadā

Attēls: Duncan Blake

 

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta  Preses sekretāre

Informāciju sagatavoja : Andra Grava, tālr. 26214264, VMD operatīvā dežurante

 

Sākotnēji publicēts 27.08.2019.

 • Publicēts:
  27.08.2019

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā