Izmaiņas medību procesa organizēšanā

1) Pagarināts stirnu medību termiņš līdz 2020. gada 6. decembrim, lai nodrošinātu medījamo dzīvnieku sugu populāciju, genofonda un medījamo dzīvnieku apdzīvotās vides aizsardzību un saglabāšanu, ievērojot medījamo dzīvnieku saprātīgas izmantošanas un ekoloģiski līdzsvarotas kontroles principus.  Medību noteikumos ir norādīts, ka konstatējot objektīvus apstākļus, kā arī atbilstoši attiecīgās sugas dzīvnieku populācijas stāvoklim, Valsts meža dienests ir tiesīgs mainīt zīdītāju medību termiņus, kā arī noteikt papildu ierobežojumus vai atvieglojumus medību organizēšanai, par to nekavējoties informējot medību tiesību lietotājus.

2) Atvieglojumi staltbriežu medību organizēšanā 2020./2021. gada medību sezonā medībās ar dzinējiem no 1. decembra atļauts nomedīt staltbriežu govi, izmantojot staltbrieža teļa medību atļauju, lai pēc iespējas varētu izpildīt noteikto limitu un lai neradītu pārkāpuma situācijas.

 

Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta preses sekretāre

Sīkāka informācija: tālr. 67212776, VMD Medību daļa

Sākotnēji publicēts 30.11.2020

 • Publicēts:
  30.11.2020

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā