Izzināt, ko dara mežzinis

Ziemeļaustrumu virsmežniecības Gulbenes nodaļas mežziņi jauniešiem stāsta un rāda, kādi darbi veicami un, kas viņiem jādara ikdienā. Šogad ēnu dienas tēma bija  neredzamās profesijas, tā aktualizējot jautājumu par profesijām, kuras ikdienā tiek mazāk popularizētas, tomēr šo profesiju pārstāvji ir nepieciešami Latvijas tautsaimniecības attīstībā. Viena no šādām jomām ir arī kontrole un uzraudzība mežos, ko veic Valsts meža dienests, konkrēti – mežzinis.

 

Ļoti atzīstams bija fakts, ka ikgadējā karjeras izglītības programmas ietvaros jaunieši bija izteikuši vēlmi tuvāk izzināt, ko dara mežziņi.  Šādas ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt jauniešus ar to, kas jādara konkrētā amatā un  nozarē strādājošiem, lai palīdzētu viņiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavoties darba tirgum.

 

Savos iespaidos par uzzināto dalās divas ēnas, kuras ēnoja Gulbenes nodaļas mežziņus –

 • Gulbenes nodaļas Vijatas apgaitas mežzini Rūdolfu Dambrovu ēnoja Gulbenes novada valsts ģimnāzijas 8.a klases skolniece Kristiāna Belova. Viņa stāsta par tajā dienā uzzināto – „Iepazinos tuvāk ar mežziņa profesijas pienākumiem un izmantojamiem instrumentiem, aprīkojumu.  Mežzinim ir jābūt precīzam un savā darbā nedrīkst pieļaut kļūdas, jāpiedalās ugunsgrēku dzēšanā, jāveic apgaitā kontrole. Man patika apstaigāt mežus, orientēties mežā. Neredzējām nevienu meža zvēru. Interesanti bija darboties ar GPS un atlikt uz tā punktus. Ir labi jāzina latviešu valoda, jo ir jāraksta daudzas vēstules un teksti. Jākontrolē mednieki. Darāmie darbi darba dienā ir jāplāno pašam.”
 • Gulbenes nodaļas Stāmerienas apgaitas mežzini Gunti Laizānu “ēnoja” Ogres tehnikuma programmas “Mežsaimniecības tehniķis” 1. kursa audzēknis Armands Antons. Šādi Armands apraksta savu ēnu dienu – “Ēnu dienas ietvaros man bija iespēja iepazīties ar mežziņa darbu. Esmu izvēlējies apgūt mežsaimniecības tehniķa specialitāti, tāpēc šī diena bija lieliska iespēja redzēt kā mežzinis praktiski darbojas mežā. Darba uzdevums šai dienai bija pārbaudīt,  vai uz konkrētu iesniegumu ir tiesības izsniegt koku ciršanas atļauju. Dabā tika apsekots īpašnieka mežs –  pārbaudīta kailcirtes platība vai atbilst īpašnieka sniegtajai skicei, mērīts koku vidējais augstums, noteikts vai atbilst koku vecums, mērīti un dastoti koki. Mežzinis dabā parādīja, kāda izskatās jaunaudze un kailcirte, izskaidroja kādām pazīmēm tām jāatbilst. Atgriežoties no meža apsekošanas, mežniecībā tika sarakstīti nepieciešamie dokumenti ciršanas atļaujas izsniegšanai. Man šī diena ļoti patika –  gan redzēt to, kā notiek darbs ar dokumentiem, gan mežā praktiski darboties ar mežziņa ikdienā lietojamajiem mērinstrumentiem. “
   

Jaunieši kopumā atzinīgi izteicās par iespēju pavadīt dienu kopā ar mežziņiem, tā iegūstot plašāku izpratni par mežziņa darbu un arī priekšstatu par konkrēto nozari un tās darbības virzieniem. Šāda veida pieredze bija noderīga arī pašiem mežziņiem, kas deva iespēju uz savu ikdienas darbu paskatīties it kā no malas.

 

 

 Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valst meža dienesta Preses sekretāre

Sīkāka informācija: Aldis Bricis, tālr.  29171841, VMD Ziemeļaustrumu virsmežniecības virsmežzinis

 

Sākotnēji publicēts 23.02.2017.

 • Publicēts:
  23.02.2017

Darba plāns

 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Covid19
 • KNAB
 • Mizgrauzis
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā
 • Lauksaimniecības skaitīšana 2020