Jauns mežs gandrīz 45 tūkstošus hektāru platībā

2019. gadā Latvijā kopā atjaunoti 44,6 tūkst. hektāru meža, tā liecina Valsts meža dienesta apkopotā informācija par meža atjaunošanu valstī. No kopējās atjaunotās meža platības valsts mežā atjaunoti 15,6 tūkst. hektāru, bet pārējo īpašnieku mežā atjaunoti – 29,0 tūkst. hektāru.  2019. gadā ir atjaunots par 3,5 tūkst. hektāru vairāk kā 2018. gadā, pēdējo gadu statistika rāda, ka kopējie meža atjaunošanas apjomi ir optimāli un līdzvērtīgi gada laikā vienlaidus cirtēs nocirstajām platībām. 38% no visas 2019. gadā atjaunotās meža platības ir atjaunotas sējot vai stādot, kas ir gandrīz trīs tūkstoši hektāru vairāk kā 2018. gadā.

 

2019. gadā mežs sējot un stādot atjaunoti 17,0 tūkst. hektāru platībā, valsts mežos sējot vai stādot atjaunoti 9,7 tūkst. hektāru (57 %) no valsts mežos atjaunotās platības, bet pārējo īpašnieku mežos – 7,3 tūkst. hektāru, kas ir 25 % no kopējās 2019. gadā atjaunotās meža platības pārējo īpašnieku mežos.

   

Meža īpašnieki 2019. gadā  izmantojuši atbalstu 629 ha neproduktīvu, mežaudžu, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai un 79 ha  meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām. Meža īpašniekiem neproduktīvu mežaudžu, baltalkšņu un blīgznu mežaudžu nomaiņai un meža atjaunošanai pēc dabas katastrofām ar 2015. gadu ir pieejams valsts un Eiropas Savienības finansējums atbalsta pasākumā „Ieguldījumi meža platību paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā” (2014. – 2020. gada plānošanas perioda ietvaros).  

 

Valsts meža dienests privāto mežu īpašniekiem iesaka SAVLAICĪGI – jau vienlaikus ar mežizstrādes darbu plānošanu – PLĀNOT arī meža atjaunošanas darbus. Ir jāizvērtē augsnes sagatavošanas nepieciešamība un jāizvēlas meža atjaunošanas paņēmiens (sējot/stādot vai dabiskā). Plānojot meža atjaunošanu sējot vai stādot, laikus jāpasūta meža stādāmais materiāls.

 

ZINĀŠANAI

Meža atjaunošanas pamatuzdevums ir mežsaimniecības prasībām atbilstoša produktīva un kvalitatīva meža izaudzēšana, mežu atjaunojot sējot vai stādot, vai veicinot dabisko atjaunošanos, ja tā norit ar dotajiem augšanas apstākļiem atbilstošām koku sugām.

 

Informāciju sagatavoja: Selva Šulce, tālr. 67210366, Valsts meža dienesta Preses sekretāre

 

Sākotnēji publicēts 24.04.2020.

 • Publicēts:
  24.04.2020

Darba plāns

 • Kā saņemt sezonas karti?
 • Datu saņemšana
 • VMD ĢIS
 • Uzticības tālrunis
 • Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa
 • KNAB
 • PVD mežacūkas
 • ZM klientu apkalpošanas centrs
 • valsts ir internetā